دات نت نیوک
Menu

Text/HTML

مشاهده سایر خدمات

TanLD Popup HTML

Text/HTML

شهر زَنجان مرکز استان زنجان ايران است. اين شهر مرکز شهرستان زنجان نيز مي‌باشد. جمعيت اين شهر بر طبق سرشماري سال 1390 ، برابر با 386،851 نفر بوده است و در سال 1391 به 388،796 رسيده است و پيش بيني مي گردد در سال 1392 به 402،000 نفر برسد. نام زنجان عربي‌شده زنگان فارسي است. مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را بکار مي برند. شهر زنجان در دره زنجان رود ( از شاخه‌هاي قزل اوزن (سفيد رود)) قرار گرفته و سر راه شوسه و خط آهن تهران به تبريز مي‌باشد. صنايع دستي از قبيل ورشو و نقره‌سازي و چاقوسازي آن مشهور است. زنجان از شمال به شهرستان خلخال و شهرستانهاي رشت،فومن ، رودبار و از مشرق به تاکستان و قزوين و از جنوب به همدان و بيجار و از غرب به شهرستان هاي ميانه و هشترود محدود است و از سطح دريا ???? متر ارتفاع دارد. ارتفاع قله سپهسالار که در اين استان قرار دارد به ???? ميرسد و بخش هاي آن عبارت‌اند از قيدار (خدابنده) ،ماهنشان ،طارم عليا که جمعاً ??? پارچه آبادي دارد.


شهرداري منطقه 1

شامل مناطق شمال و بالای اوتوبان شهر مي باشد


شهرداري منطقه 2

از چهاراه شیلات به شمال شرق شهر مي باشد


شهرداري منطقه 3

شامل مناطق مرکز و جنوب غرب شهر مي باشد