دات نت نیوک
Menu

آرشیو اخبار

EasyDNNNews

ابلاغ چارت سازماني مصوب شهرداري زنجان/ جشن فرهيختگان خانواده بزرگ شهرداري زنجان برگزار مي‌شود

bayat 0 18 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهردار زنجان با بيان اينكه چارت سازماني مصوب شهرداري زنجان ابلاغ شده است، گفت: در ارديبشهت‌ماه سازمان تفصيلي شهرداري زنجان مشتمل بر پنج حوزه معاونت، سه شهرداري منطقه، 19 سطح مديريتي و 10 سازمان به شهرداري زنجان ابلاغ شد.

سرپرست معاونت امور زيربنايي و حمل و نقل شهرداري زنجان منصوب شد

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 49 رتبه مطلب: بدون رتبه

در اجراي ساختار سازماني مصوب جديد، سرپرست معاونت امور زيربنايي و حمل و نقل شهرداري زنجان منصوب شد.

سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري زنجان منصوب شد

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 35 رتبه مطلب: بدون رتبه

در اجراي ساختار سازماني مصوب جديد، سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري زنجان منصوب شد.

12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn