دات نت نیوک
Menu

اداره ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات شهرداری زنجان

Text/HTML


  • تحصیلات : دكتري علوم سياسي

  • متولد : -

Text/HTML


  • معرفی سرپرست اداره

  • نام و نام خانوادگی : مجيد اميرفضلي

Text/HTML

Live Tabs

سوابق :

1- مدير اداري املاك شهرداري زنجان

2- مدير اموال و انبار شهرداري زنجان 

3-دبير ستاد اقامه نماز شهرداري زنجان

4-مسعول بودجه و اعتبار شهرداري زنجان

5-رئیس اداره بازرسي شهرداری زنجان ( هم اکنون )

مديريت بازرسي

- برنامه‌ريزي و ارائه راه‌كارها و تدابير بمنظور كاهش شكايات مردم و كاركنان، كاهش تخلفات و حسن اجراي وظايف محوله در سطح شهرداري.
- بازرسي از فعاليتهاي واحدهاي شهرداري و ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعاليتهاي واحدهاي مذكور به شهردار.
- رسيدگي، پيگيري و پاسخگويي به شكايات و درخواستهاي شهروندان و كاركنان شهرداري.

هدف :
نظر به نقش ، اهميت و جايگاه ويژه‌اي كه به  لحاظ پاسخگويي به شكايات قانوني و منطقي شهروندان در چارچوب ضوابط و مقررات شهرداري وجود دارد اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات شهرداري زنجان با هدف نظارت و كنترل مستمر بر حسن جريان امور شهرداري تشكيل يافته و در مسير خط مشخص تحت مديريت مستقيم شهردار و با بهره مندي از تعامل اركان مختلف شهرداري كليه فعاليتهاي شهرداري را تحت نظارت قرار داده و با پيگيري و انعكاس نقاط ضعف‌هاي موجود در جهت مرتفع شدن مشكلات شهروندان به تقويت نقاط قوت عملكرد شهرداري مي‌پردازد.

وظايف :

1-    رسيدگي و بازديد از فعاليتهاي حوزه‌هاي مختلف شهرداري مناطق و سازمانهاي وابسته و كنترل عملكرد‌ها و نارسائيها

2-    رسيدگي و پيگيري شكايات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي

3-    رسيدگي و تحقيق درباره پرونده تخلفاتي كه ضمن اجراي فعاليتهاي فني ، شهري ، اداري ، مالي و نظاير آن از طرف كاركنان شهرداري و يا اشخاص ديگر صورت مي‌پذيرد و تعبين و تشخيص نوع تخلف و حدود مسئوليت آن و تهيه گزارش و اظهار نظر صريح براي اتخاذ تصميم از طرف مقامات ذيصلاح

4-    نظارت بر نحوه رعايت قوانين و مقررات و دستور العملهاي صادره

5-    شركت در كميسيونها و جلسات مختلف شهرداري و سازمانهاي وابسته اعم از مناقصه و مزايده و امثال آن به عنوان ناظر و هر نوع جلسه يا كميسيوني كه بنا به تشخيص شهردار حضور نماينده بازرسي در آن ضروري باشد.

6-    تدوين و اجراي فرايندهايي در جهت ارزيابي عملكرد كاركنان ،حوزه شهرداري و سازمانهاي وابسته

7-    ارتباط مستمر با سيستم سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد)و رسيدگي به شكايتها و اعلامات از سامانه ملي بازرسي كل كشور و رسيدگي به سامانه پست الكترونيكي بازديدهاي ميداني از سطح شهر و كنترل كم و كيف فعاليتهاي جاري و پيگيري مشكلات از طريق مبادي ذيربط 

سلامت اداري :

بنا به تاكيد مقام معظم رهبري حضرت آيت‌اله العظمي خامنه‌اي مد ظله العالي و دستور العمل ابلاغي دولت محترم به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع سلامت اداري بعنوان يكي از مهمترين برنامه در دستور كار وزارتخانه‌ها ،  ادارات و شهرداريها قرار گرفته و اين امور نيز  به وظايف اداره ارزيابي عملكرد بازرسي و پاسخگويي به شكايات افزون گرديد و  در نخستين گام گلوگاههاي  فساد اداري شناسايي شده و در چارچوب شاخصهاي تعيين شده نسبت به پيشگيري از فساد اداري به طريق ممكن برنامه ريزي و اقدام مي گردد .

   عملكرد :

  بازرسي شهرداري زنجان در سالهاي 91 و 92 به عنوان اداره بازرسي نمونه استان انتخاب و معرفي گرديده است .

 ارتباط با اداره 

آدرس : زنجان - میدان آزادی - شهرداری زنجان

 شماره تماس : 33422028 - 024

شماره فکس :