دات نت نیوک
Menu

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداری زنجان

Text/HTML


  • تحصیلات : لیسانس

  • متولد : 1360

Text/HTML


  • معرفي مدير عامل

  • نام و نام خانوادگی : محمود محمودی

Text/HTML

Live Tabs

سوابق مدير عامل :

از سال 81 الی 82 توزیع برق تهران (برق سینا)

از سال 82 الی 85 سازمان اتوبوس رانی

از سال 85 الی 88 شهرداری منطقه 2

از سال 88 الی 93 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

دبیر و عضو کار گروه نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو های سبک

عضو انتخابي مجمع عمومي براي هيت مديره اتحاديه پايانه هاي مسافربري شهرداري ها كشور

در حال حاظر مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری زنجان

معرفي سازمان پايانه هاي ( ترمينالهاي ) مسافربري شهرداري زنجان

تعريف سازمان :

سازمان جهت نيل به اهداف بارعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد :

الف : جمع آوري اطلاعات و آمار ، طراحي و برنامه ريزي و توسعه پايانه ها ( ترمينال ها ).

ب : جذب نيروهاي متعهد ومتخصص و اقدام لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ايجاد ارتباط    با مراكز علمي و فني و دانشگاهي داخل و خارج كشور .

ج : ايجاد ارتباط با پايانه هاي ( ترمينال هاي) داخل و خارج كشور به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربيات آنها در راستاي تأمين و تكميل خدمات و حفظ بهداشت محيط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان .

د : تكميل و احداث غرفه هاي خدماتي و بهداشتي مجهز جهت تأمين نياز هاي مراجعين و مسافرين و شركتهاي مسافربري و واگذاري آنها به بهره برداران با رعايت مقررات مربوطه .

نوع سازمان :

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/75 تأسيس مي گردد و وابسته به شهرداري زنجان  مي باشد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و برطبق اصول بازرگاني و مفاد اين اساسنامه و به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي شود .

مدت سازمان :

از تاريخ تأسيس نامحدود است .

مركز سازمان :

مركز اصلي سازمان شهر زنجان مي باشد و محدوده عملياتي آن محدوده قانوني و حريم شهر زنجان مي باشد .

اهداف و ماموريت سازمان: 

اهداف اصلی سازمان عبارت است از حفظ و نگهداری و اداره امور پایانه ها (ترمینالها) و تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها و غرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چهارچوب قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه ها ی (ترمینالهای) مسافربری و .... مصوب  اسفند  ماه 72 و آئین نامه های اجرائی مربوط (موضوع این قانون) .

 

سرمايه و منابع درآمدي سازمان:

الف) سرمايه سازمان :

سرمايه نقدي سازمان عبارت است از مبلغ يكصد ميليون ريال وجه نقد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري زنجان به حساب بانكي سازمان نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي واريز مي شود. سرمايه غير نقدي سازمان عبارت است از اموال منقول و غير منقول اعم از ماشين آلات و زمين و ساختمان و تاسيسات قابل استفاده مي باشد كه از طرف شهرداري زنجان با رعايت مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها و بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري كه به تاييد شوراي سازمان مي رسد با رعايت ساير مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت. كل سرمايه متعلق به شهرداري زنجان و قابل انتقال به غير نمي باشد.

تبصره 1 : زمان اجراي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين اساسنامه خواهد بود.

تبصره 2 : در صورت انحلال سازمان ، كليه دارائيها اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري زنجان منتقل ميگردد.

تبصره 3 : انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان و در نهايت قانون شهرداري است.

تبصره 4 : در اجراي سياست خود كفايي و درصورت سود دهي، سازمان مي تواند هر سال پنج (5) الي ده (10) درصد سود ويژه خود را بابت استهلاك بدهي هاي خود به حساب شهرداري زنجان واريز خواهد نمود.

تبصره 5 : اعضاء شورا نمايندگان قانوني سرمايه شهرداري در سازمان بوده و به همراه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند  امين سرمايه و اموال و دارائي سازمان ميباشند.

 

 

ب- منابع درآمدي سازمان :

سازمان مي تواند جهت تامين هزينه ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق ذيل با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد.

1-    درآمد ناشي از اجاره بهاء غرفه هاي واگذاري به تعاونيها و شركتهاي مسافربري مستقر در پايانه ها (ترمينالها).

2-    درآمد ناشي از اجاره بهاء واگذاري غرفه هاي خدماتي و بهداشتي و مواد غذايي و پوشاك و غيره .

3-    دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن به صورت مورد به مورد توسط شوراي سازمان با رعايت مقررات موضوعه.

4-    مشاركت با بانكها و موسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه.

5-    كسب ساير درآمدها مرتبط با اهداف سازمان از قبيل سرويس، كارواش، پمپ بنزين

تبصره : شوراي سازمان مي تواند قسمتي از درآمدهاي سازمان را با تاييد وزارت كشور و به صورت بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهد.

شهرداري مي تواند مادامي كه درآمد سازمان تكافوي تامين هزينه هاي آن را ننمايد همه ساله مبالغي حداقل معادل رقم اعتباري سال قبل به عنوان كمك در بودجه عمومي شهرداري منظور و به حساب درآمد سازمان واريز نمايد.

 

اركان سازمان :

اركان سازمان عبارتند از :

الف : شوراي ساز مان

ب : هيأت مديره

ج : مديرعامل

د : بازرس

شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده خواهد شد و مركب مي باشد از :

الف :شهردار به عنوان رياست شورا . ((جناب آقای دکتر يگانه ))

ب :يك نفر نماينده استانداري ( مدير كل دفتر امور شهري و روستايي ) .((جناب آقای بختیار ایوبی ))

ج : يك نفر كارشناس به پيشنهاد شهردار و تأييد وزارت كشور.

د : يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان به انتخاب شوراي اسلامي شهر .(( جناب آقای رزاق محمدی ))

ه : مديريت حمل و نقل پايانه هاي استان يا نماينده وي در شهرستان .(( جناب آقای مهندس ايرج دست نشان ))

تركيب هيأت مديره :

هيأت مديره سازمان مركب از 5 نفر عضو اصلي و يك نفر علي البدل ميباشد كه عبارتند از :

1 - معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري به عنوان عضو اصلي و ثابت كه سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت . (در صورت عدم وجود پست مذكور معاون خدمات شهري شهرداري )(( سرکار خانم مهندس سمانه شاددل ))

2 – چهار نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان و اداري حداقل 3 سال تجربه عملي كه دو نفر از آنها داراي مهندسي عمران و ديگري مهندسي ترافيك باشند به عنوان عضو اصلي با معرفي شهردار ، توسط شورا و حكم رئيس شورا انتخاب خواهند شد .((1- جناب آقای محمد رضا آقاخانی (معاون اداره حمل و نقل پایانه های استان ) 2- جناب آقای سید اسماعیل موسوی (مشاور محترم شهردار زنجان ) 3- جناب آقای علی رضا پردستان (مدیر عمرانی شهرداری زنجان ) 4 - جناب آقای سرهنگ رمضان آفريدون(نماینده محترم اهنمایی و رانندگی استان زنجان ) . ))

تبصره 1 : يك نفر عضو علي البدل نيز براي هيئت مديره به كيفيت فوق تعيين خواهد شد كه در صورت غيبت اعضاء اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .(( جناب آقای محمود محمودی - مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری زنجان ))

ارتباط با سازمان 

آدرس : زنجان - پايانه مسافربري - طبقه همكف - سازمان پايانه هاي مسافربري

 

تلفکس : 33741091 - 024  -  33741092 - 024   
 

كد پستي : 4516743185

آدرس الکترونیکی : m.mahmoudi@zanjna.ir