دات نت نیوک
Menu

Text/HTML

مشاهده سایر خدمات

EasyDNNRotator

تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید

Text/HTML

شهر زَنجان مرکز استان زنجان ایران است. این شهر مرکز شهرستان زنجان نیز می‌باشد. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال 1390 ، برابر با 386،851 نفر بوده است و در سال 1391 به 388،796 رسيده است و پيش بيني مي گردد در سال 1392 به 402،000 نفر برسد. نام زنجان عربی‌شده زنگان فارسی است. مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را بکار می برند. شهر زنجان در دره زنجان رود ( از شاخه‌های قزل اوزن (سفید رود)) قرار گرفته و سر راه شوسه و خط آهن تهران به تبریز می‌باشد. صنایع دستی از قبیل ورشو و نقره‌سازی و چاقوسازی آن مشهور است. زنجان از شمال به شهرستان خلخال و شهرستانهای رشت،فومن ، رودبار و از مشرق به تاکستان و قزوین و از جنوب به همدان و بیجار و از غرب به شهرستان های میانه و هشترود محدود است و از سطح دریا ۱۶۴۱ متر ارتفاع دارد. ارتفاع قله سپهسالار که در این استان قرار دارد به ۳۳۱۸ میرسد و بخش های آن عبارت‌اند از قیدار (خدابنده) ،ماهنشان ،طارم علیا که جمعاً ۹۵۳ پارچه آبادی دارد.

شهرداری منطقه 1

شامل مناطق شمال و شمال غرب شهر می باشد

شهرداری منطقه 2

شامل مناطق شمال و شمال غرب شهر می باشد

شهرداری منطقه 3

شامل مناطق شمال و شمال غرب شهر می باشد

اطلاعیه ها

گردشگری