دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي تمديد مزايده عمومي: فروش تعداد 23قطعه از زمينها و آپارتمانهاي سازمان عمران شهرداري زنجان

علی شبیری 0 85 رتبه مطلب: 2.7

بدين وسيله آگهي  مزايده  شماره 68/95/ح/ش  موضوع فروش تعداد 23قطعه از زمينها و آپارتمانهاي سازمان  عمران شهرداري زنجان  با كاربري هاي مسكوني و تجاري- مسكوني با شرايط پرداخت 50% بهاي ملك به صورت نقد و50% الباقي در 12 قسط به صورت ماهيانه تا پايان  سال 1396 به شرح ذيل اصلاح و تمديد  مي گردد.

آگهي مزايده عمومي: واگذاري اجاره منافع و حق بهره‌برداري مركز معاينه فني خودو هاي سبك

علی شبیری 0 152 رتبه مطلب: 2.8

شهرداري زنجان در اجراي دستورالعمل سازمان شهرداريها و مدير كل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري به شماره 1568 مورخ 23/01/1395 و بند 3 مصوبه هيئت مديره سازمان خدمات موتوري در نظر دارد نسبت به واگذاري اجاره منافع و حق بهره برداري مركز معاينه فني خودرويي سبك خودو هاي سبك خودرا از طريق برگزاري مزايده عمومي به اشخاص حقوقي واجدشرايط اقدام نمايد

آگهي مناقصه عمومي: واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجو

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجوخود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي برابر اسناد و مدارك منضم ، به اشخاص حقوقي داراي حداقل رتبه 5 رشته ابنيه اقدام نمايد .

علی شبیری 0 243 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري احداث فرهنگسراي دانشجوخود را از طريق  برگزاري مناقصه عمومي برابر اسناد و مدارك منضم، به اشخاص حقوقي داراي حداقل رتبه 5 رشته ابنيه  اقدام نمايد.

آگهي مزايده عمومي شماره ( 68/95/ ح/ ش)

علی شبیری 0 829 رتبه مطلب: 5.0

 سازمان عمران شهرداری زنجان در نظر دارد  تعداد 23قطعه از زمينها و آپارتمانهاي خودرا با كاربري هاي مسكوني و تجاري- مسكوني از طریق مزايده عمومی به اشخاص حقوقي و حقيقي با شرايط پرداخت 50% بهاي ملك به صورت نقد و50% الباقي در 12 قسط به صورت ماهيانه تا پايان  سال 1396 واگذار نمايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn