دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده عمومي شماره (27-96)؛ مديريت بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات كارخانه توليد آسفالت بناب

shobeyri 0 102 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان عمران شهرداري زنجان در نظر دارد مديريت بهره برداري از  تأسيسات و تجهيزات كارخانه توليد آسفالت  بناب  واقع در18كيلو متري جاده تهران را از طریق مزايده عمومي  به اشخاص حقوقي و حقيقي  داراي رزومه كاري مرتبط بصورت عقد قرارداد اجاره بمدت دو سال واگذار نماید.

آگهي مناقصه عمومي شماره 28-97؛ امور مربوط به حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه

shobeyri 0 95 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد  امور مربوط به حفاظت فيزيكي ، كنترل تردد و نگهباني ساختمانهاي خود وسازمانهاي تابعه را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقي واجدالشرايط ( شركت ها و موسسات صلاحيتدار خدمات حفاظتي و مراقبتي  ) واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 26- 97 )؛ حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان

shobeyri 0 99 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستانها، ميادين و بلوارهاي شهر زنجان طبق جدول ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي حائز شرايط جدول ذيل كه در اساسنامه آنها فعاليت هاي كشاورزي يا فضاي سبز ذكر شده باشد  واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 25 - 97 ) نوبت دوم؛ عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي

shobeyri 0 128 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي خود را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجدالشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

آگهي مناقصه عمومي شماره 24-97 ؛ واگذاري خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري

shobeyri 0 134 رتبه مطلب: 3.0

شهرداري زنجان در نظر دارد خدمات نقليه شامل انجام مأموريتهاي درون شهري و برون شهري توسط خودروهاي  سواري( پرايد، پژو، سمند ، L90   ، ريو و....) وانت پيكان، نيسان كفي و كمپرسي و وانت  مزدا  دو كابين  براي واحدهاي ستادي ، امور شهر، عمراني و...  را از طريق برگزاري  مناقصه عمومي  به شركتهاي فعال وداراي تاييديه صلاحيت از اداره تعاون كار ورفاه اجتماعي ( امور حمل ونقل)  يا شركتهايي كه  موضوع اساسنامه آنان انجام امور حمل و نقل  مسافردرون شهري و برون شهري  مي باشد و تاكسي تلفني هاي داراي مجوز از مجمع امور صنفي و داراي سوابق كاري  متناسب با موضوع مناقصه  كه توانايي انجام كار را دارند  برابر مدارك منضم به اسناد مناقصه واگذار نمايد.

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn