دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (2/96/ح/ش )

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 251 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظردارد  نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين  نواحي  سه گانه منطقه دو شهرداري زنجان  را از طريق مناقصه به شركتهايي كه در اساسنامه و موضوع آن انجام عمليات كشاورزي يا فضاي سبز  پيش بيني شده باشد و داراي  رزومه تخصصي  و سابقه كار مفيد حداقل به مدت 2 سال در زمينه ايجاد و توسعه  و نگهداري فضاي سبز  واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 1 - 96 ) نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 233 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه  ذيل را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره (78-95)

روابط عمومی شهرداری زنجان 0 243 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظردارد  نگهداري فضاي سبز ، بوستانها و ميادين  نواحي  سه گانه منطقه سه شهرداري زنجان  را از طريق مناقصه به شركتهايي كه در اساسنامه و موضوع آن انجام عمليات كشاورزي يا فضاي سبز  پيش بيني شده باشد و داراي  رزومه تخصصي  و سابقه كار مفيد حداقل به مدت 2 سال در زمينه ايجاد و توسعه  و نگهداري فضاي سبز  واگذار نمايد .

آگهي مناقصه ( 77 - 95 )

Anonym 0 461 رتبه مطلب: 1.0

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه  خود را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

آگهي مزايده ( 76 - 95)

Anonym 0 677 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداری زنجان در نظر دارد  تعداد 19 باب سرقفلي مغازه هاي  واقع در مجتمع تجاري  شهر راز متعلق به خود را با كاربري تجاري از طریق مزايده عمومی به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نمايد     

12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn