دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 12- 97 ): عمليات اجراي پروژه هاي عمراني

shobeyri 0 133 رتبه مطلب: 2.3

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 11- 97 )؛ پروژه هاي عمراني

shobeyri 0 341 رتبه مطلب: 2.0

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 10- 97 )؛ پروژه‌هاي عمراني

shobeyri 0 426 رتبه مطلب: 1.0

شهرداري زنجان در نظر دارد عمليات اجراي پروژه هاي عمراني خودرابرابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم ،از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد .

آگهي مزايده حضوري(9-97)؛ واگذاري امتياز و انتفاع تفكيك زباله‌هاي خشك و تر شهر زنجان

shobeyri 0 110 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز و انتفاع تفكيك زباله هاي خشك و تر شهر زنجان واقع در محل مقصد به آدرس كيلومتر 20 جاده دندني سايت دفن زباله مهتر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري  برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نمايد .

آگهي مزايده عمومي( حضوري) شماره ( 8 - 97)؛ فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده

shobeyri 0 143 رتبه مطلب: 1.0

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده (45 دستگاه شهاب تيپ 2612 و پنج دستگاه بنز تيپ 302 و يك دستگاه بنز تيپ 355) متعلق  به سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري برابرشرايط منضم به اسنادمزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي اقدام نمايد .

RSS
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn