دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مزايده حضوري(9-97)؛ واگذاري امتياز و انتفاع تفكيك زباله‌هاي خشك و تر شهر زنجان
shobeyri

آگهي مزايده حضوري(9-97)؛ واگذاري امتياز و انتفاع تفكيك زباله‌هاي خشك و تر شهر زنجان

آگهي مزايده حضوري(9-97)

  سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز و انتفاع تفكيك زباله هاي خشك و تر شهر زنجان واقع در محل مقصد به آدرس كيلومتر 20 جاده دندني سايت دفن زباله مهتر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري  برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نمايد .

1 مهلت خريد اسناد : در ساعات اداري از تاريخ 11 /2 /97لغايت ساعت 00 /14  مورخ    18 /2 /97  ميباشد .

2 محل خريد اسناد : زنجان  - ميدان بسيج جنب معاينه فني سازمان مديريت پسماند  . تلفن تماس : 02433785520و02433785521 و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

3 مهلت تحويل اسناد : از تاريخ  19 /2 /97 لغايت ساعت 14 مورخه  30 /2 /97

4 محل تسليم اسناد : زنجان - ميدان بسيج جنب معاينه فني سازمان مديريت پسماند  .

5 ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده : شركت كنندگان مي بايست مبلغ 000/000 /60ريال به عنوان  سپرده شركت در مزايده به يكي از طرق  ذيل اقدام نمايد:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان  .     ج   اسناد خزانه .     د انواع  اوراق مشاركت

6 شركت  درمزايده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد.

7 هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

8- زمان برگزاري مزايده حضوري :  شركت كنندگان ميبايست راس ساعت  14:15  صبح روز  دوشنبه  مورخ  31 /2 /97 جهت برگزاري مزايده به نشاني :   زنجان- ميدان آزادي- شهرداري زنجان- طبقه دوم-امورمالي مراجعه نمايند .

9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده ميبايست مبلغ 000 /200  ريال به حساب شماره 222204310022623001 بنام سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان نزد بانك انصار شعبه انقلاب واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .

10 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

  *  ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج ميباشد .*

 

مديريت ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري زنجان

مطلب قبلی آگهي مزايده عمومي( حضوري) شماره ( 8 - 97)؛ فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده
مطلب بعدی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 10- 97 )؛ پروژه‌هاي عمراني
Print
110 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn