دات نت نیوک
Menu

فراخوان

EasyDNNNews

آگهي مناقصه عمومي شماره (21/96/ح/ش )
Anonym

آگهي مناقصه عمومي شماره (21/96/ح/ش )

سازمان آرامستان شهرداري زنجان  در نظر دارد خدمات مربوط به حفاري قبور، تدفين، تلقين، اقامه نماز ميت نظافت و شستشوي مزارهاي شهري، جمع آوري نخاله هاي مزار، كنترل ابعاد وارتفاع سنگهاي نشان وجمع آوري قبور( نصب سنگ قبر) جمع آوري معتادان ، متكديان به ظاهر قرآن خوان و آب فروشان ، حفاظت و نگهداري حوزه استحفاظي مزارين شهر را  به شركتهاي خدماتي  داراي رتبه 1-7 وصلاحيت از اداره تعاون و كار و ورفاه اجتماعي واگذار نمايد

1 – موضوع مناقصه : بشرح جدول ذيل    

2 – مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي 4/4/ 96 لغايت 13 /4/ 96ميباشد .

3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – امور قراردادها . تلفن تماس : 02433420481  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR  مراجعه نمايند .

4 – مهلت قبول پيشنهادات : از تاريخ 14 /4 /96لغايت ساعت15/ 14 مورخه 25 /4 /96

5 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي .

6 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذيل به يكي از طرق :

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقلاب در وجه  شهرداري زنجان .

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما

ج –  اسناد خزانه

د – انواع  اوراق مشاركت

7 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

8 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .

9- پيشنهادات واصله راس ساعت 15 /14روز  دوشنبه مورخ 26 /4 /96در جلسه كميسيون معاملات با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

10 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300 ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند

11 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي سازمان آرامستان شهرداري زنجان

12 – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

مطلب قبلی آگهي مناقصه عمومي شماره ( 20 - 96 )
مطلب بعدی آگهی مناقصه عمومي شماره 22/96/ح/ش
Print
278 رتبه بندی این مطلب:
5.0

نظرات بسته شده است.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn