فرم نظر سنجي از شهروندان در رابطه با اولويت بندي توزيع هزينه ها در پروژه ها ي شهرداري زنجان ـ در بودجه پيشنهادي سال 1394
نام : * نام خانوادگی(در صورت تمایل جهت شرکت در قرعه کشی): *
محل سكونت : كد ملي ( در صورت تمايل جهت شركت در قرعه كشي ): *   شماره تلفن :  
شهرداري زنجان در نظر دارد در آستانه تهيه و تدوين بودجه پيشنهادي سال 1394 نسبت به اخذ نقطه نظرات شهروندان،افراد خبره و صاحبنظرو دانشگاهيان و معتمدين شهر در خصوص اولويت بندي توزيع هزينه ها در پروژه هاي شهرداري در بودجه سال آينده ،اقدام نمايد. لذا مشاركت شما عزيزان ميتواند راهنماي شهرداري در تامين نيازهاي شهر و رسيدن به رضايت نسبي شهروندان و بهبود خدمات شهري و عمراني و فرهنگي درسطح شهر باشد .اميد است با مطالعه دقيق پرسشنامه پيش رو با تكميل آن ما را در اين مهم ياري و مساعدت فرمائيد .
1- جنسیت: 2- سن :   3- میزان تحصیلات : 4- منطقه سکونت :
دانش و مبانی بودجه و بودجه نویسی برای شهرداریها؛ بر اصول و قواعدی استوار است که در مواردی اعمال آن در فرآیند بودجه ضروری و درپاره ای موارد رعایت این اصول به موجب قانون و مقررات مالی در کلیه مراحل نه تنها ضروری، بلکه یک تکلیف قانونی و اجتناب ناپذیر می باشد. بودجه، برنامه آتی شهرداری است که در قالب اعداد و ارقام قابل سنجش به پول، شناسایی و بیان می گردد.در اين راستا کارشناسان و طراحان این برنامه بایستی با ابتکار عمل و نیز آزادی تفکر و خلاقیتی روشن و آگاه، مشکلات و معضلات شهری را شناسایی و نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند و در طرح و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و عمران شهرداری اعمال نمایند.خواهشمند است پس از مطالعه دقيق سوالات و عبارات ، پاسخ مورد نظرتان را با اولويت بندي با توجه به كد هاي مندرج در جدول مشخص نماييد
کد خدمات اصلی و مهم شهرداری   لطفا خدمات را با ترتیب اولویت انتخاب نمایید *
1 احداث ،كفسازي ، پوشش كانالهاي شهري اولویت اول
2 آسفالت اولویت دوم
3 جداول گذاري معابر اولویت سوم
4 پياده رو سازي اولویت چهارم
5 اصلاح هندسي ميادين و تقاطعات در جهت رفع نقاط حادثه خيز اولویت پنجم
6 ترافيك و نصب سرعت گير،تابلو علائم ترافيكي ، چراغ راهنمايي ، خط كشي معابر و ... اولویت ششم
7 نگهداري و توسعه فضاي سبز اولویت هفتم
8 تملك و بازگشايي معابر اولویت هشتم
9 تهيه و نصب پل عابر پياده اولویت نهم
10 زيبا سازي ( نورپردازي ، مبلمان شهري،رنگ آميزي جداول و ديوارهاي شهري و ... ) اولویت دهم
11 احداث سرويس بهداشتي اولویت یازدهم
12 توسعه و احداث فضاهاي تفريحي و توريستي در سطح شهر اولویت دوازدهم
13 خدمات شهري و بهداشت و تنظيف سطح شهر اولویت سیزدهم
14 افزايش و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي اولویت چهاردهم
15 خدمات و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي اولویت پانزدهم
16 اصلاح هندسي ميادين و تقاطعات در جهت تسهيل و روان نمودن ترافيك اولویت شانزدهم
17 آموزش شهروندي در جهت ارتقاء فرهنگ ترافيكي اولویت هفدهم
18 احداث مسير دوچرخه و ايستگاه دوچرخه اولویت هجدهم
19 احداث پهلوگاه اتوبوس اولویت نوزدهم