ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

آرشیو اخبار

آگهي مناقصه عمومي شماره 18- 98

mehdi_sh mehdi_sh 0 58 رتبه مطلب: 5/0

شهرداري زنجان در نظر دارد  نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر شرايط قيد شده در اسناد بشرح جدول ذيل اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

آگهي مزايده عمومي 17-98

mehdi_sh mehdi_sh 0 37 رتبه مطلب: 2/0

سازمان حمل ونقل بارو مسافرشهرداري زنجان در نظر دارد مديريت بهره برداري ازتعداد30دستگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري را   با مشخصات مندرج دراسناد مزا يده به شركتهاي فعال درزمينه حمل ونقل عمومي درون شهري   از طريق برگزاري مزايده عمومي  بصورت استيجاري و اگذار نمايد

آگهي مناقصه عمومي شماره 14- 98

mehdi_sh mehdi_sh 0 133 رتبه مطلب: 4/5

شهرداري زنجان در نظر دارد  نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر شرايط قيد شده در اسناد بشرح جدول ذيل اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .

مزايده نوبت اول كيوسك مطبوعاتي شريعتي واقع در خيابان بعثت-جنب دبيرستان شريعتي

mehdi_sh mehdi_sh 0 60 رتبه مطلب: 5/0

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري زنجان در نظر دارد :

كيوسك مطبوعاتي شريعتي  واقع در خيابان بعثت-جنب دبيرستان شريعتي را از طريق مزايده كتبي بصورت استعلام بهاء به افراد واجد شرايط به صورت اجاره يكساله

مزايده نوبت اول كيوسك مطبوعاتي آزادگان واقع در بلوار سرداران شهيد-ضلع شمال غربي ميدان كوهنورد

mehdi_sh mehdi_sh 0 54 رتبه مطلب: 3/0

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري زنجان در نظر دارد :

كيوسك مطبوعاتي آزادگان  واقع در بلوار سرداران شهيد-ضلع شمال غربي ميدان كوهنورد را از طريق مزايده كتبي بصورت استعلام بهاء به افراد واجد شرايط به صورت اجاره يكساله..

RSS
12345678910انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان