ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

ارتباط مستقیم با مسئولین

ارتباط مستقیم با مسئولین

 • مسيح اله معصومي

  شهردار زنجان

  شهردار زنجان

  1. 33424071
  2. info@zanjan.ir
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • غلامحسن احمدی

  معاون خدمات شهری

  معاون خدمات شهری

  1. 33329974
  2. 3000990008
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سعید ادیبان

  معاون برنامه ريزي و توسعه سرمایه انساني

  معاون برنامه ريزي و توسعه سرمایه انساني

  1. 33422027
  2. s_adiban@znmail.ir
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • ولی اله کلانتری

  معاون مالي و اقتصادي

  معاون مالي و اقتصادي

  1. 33422017
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سعید بیات

  معاون شهرسازی و معماری

  معاون شهرسازی و معماری

  1. 33422009
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • اصغر عزيزي

  معاون زير بنايي و امور حمل و نقل

  معاون زير بنايي و امور حمل و نقل

  1. 33422016
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • بهرام حدادی

  مدیر منطقه یک شهرداری

  مدیر منطقه یک شهرداری

  1. 33423616
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • علی محمدی

  مدیر منطقه دو شهرداری

  مدیر منطقه دو شهرداری

  1. 33422730
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • محمد رضا والي زاده

  مدیر منطقه سه شهرداری

  مدیر منطقه سه شهرداری

  1. 33320310
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سعید ادیبان

  ذیحساب طرح های عمرانی

  ذیحساب طرح های عمرانی

  1. 33422022
  2. s_adiban@znmail.ir
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • محمود حسنی

  مدير اداره حراست

  مدير اداره حراست

  1. 33422014
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • قهرمان مطلبی

  مدیر اداره حقوقی و قراردادها

  مدیر اداره حقوقی و قراردادها

  1. 33420481
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • حسن بابایی

  مدیر امور مالی

  مدیر امور مالی

  1. 33422018
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سمانه شاددل

  مديريت مهندسي و ترافيك

  مديريت مهندسي و ترافيك

  1. 33423593
  2. Traffic@zanjan.ir
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مجید امیرفضلی

  ارزیابی عملکرد بازرسی وپاسخگویی به شکایات

  ارزیابی عملکرد بازرسی وپاسخگویی به شکایات

  1. 33422028
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • حسن رضا مرادی

  مدیر اداره روابط عمومی و بین الملل

  مدیر اداره روابط عمومی و بین الملل

  1. 33422015
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • ابوالفضل بیگدلی

  مدیر درآمدهای عمومی

  مدیر درآمدهای عمومی

  1. 33422023
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مهدی عاقلی

  مدیریت حوزه شهردار و امور شورا

  مدیریت حوزه شهردار و امور شورا

  1. 33424072
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • رحمان وزیری

  مدیر اداره املاک

  مدیر اداره املاک

  1. 33422031
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • نادر رضاییان

  مدير منابع انساني

  مدير منابع انساني

  1. 33422033
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • منیژه ناظری

  رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

  رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

  1. 33423461
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • داود نوری ترکمانی

  رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهری

  رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهری

  1. 33568101
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سید حمید موسوی

  رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

  رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

  1. 33324444
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • هاشم نجفی

  رئیس سازمان پسماند شهری

  رئیس سازمان پسماند شهری

  1. 33785520
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مصطفي رضايي

  رئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

  رئیس سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

  1. 33786404
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • فرهاد رفیعی

  رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

  رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

  1. 33784068
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • داریوش قره داغی

  رئیس سازمان سرمایه گذاری ومشارکت مردمی

  رئیس سازمان سرمایه گذاری ومشارکت مردمی

  1. 33473135
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مریم شعبانی

  رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

  رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

  1. 33452305
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • مبين غايب لو

  رئیس سازمان آرامستانها

  رئیس سازمان آرامستانها

  1. 32221888
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • سید اسماعیل موسوی

  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

  1. 33779201
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • رضا فرجی

  رئیس اداره حسابداری

  رئیس اداره حسابداری

  1. 33420300
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • اصغر غلامی

  رئیس دعاوی حقوقی

  رئیس دعاوی حقوقی

  1. 33420306
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • جمال نسیمی

  رئیس اداره ممیزی و نوسازی

  رئیس اداره ممیزی و نوسازی

  1. 33422037
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • علیرضا عماری

  رئیس اداره اموال و انبار

  رئیس اداره اموال و انبار

  1. 33420412
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • فاطمه قوشچی

  رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی

  رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی

  1. 33422034
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • صدیقه جعفری

  مدیریت پارک بانوان شرق

  مدیریت پارک بانوان شرق

  1. -
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 • لیدا حسنی

  مدیریت پارک بانوان غرب

  مدیریت پارک بانوان غرب

  1. -
  2. No Email
  3. www.zanjan.ir
  ارسال پیام
 
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان