ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

تعرفه مصوب سال 97

مطالعه آنلاین تعرفه مصوب سال 97

فصل اول

مقررات مربوط به صدور پروانه ­هاي ساختماني

1- مبنای محاسبه عوارض برای شهرداری، براساس دفترچه قیمت منطقه­ای دارایی (P) خواهد بودكه عبارت است: آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره كل امور مالياتي است (طبق ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم  تعيين و ابلاغ مي­گردد).

2- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه­ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود.

3-  درمورد عمق خيابان­هاي درحال تملك و احداث كه هنوز قيمت منطقه­اي آنها تعيين نشده است، ملاك عمل ميانگين قيمت منطقه­اي خياباني است كه امتداد آن به خيابان آتي الاحداث متصل مي­شود، و يا خيابان يا خيابان­هايي كه درمجاورت خيابان آتي الاحداث قرارمّي­گيرد، خواهد بود.

4- درمورد قيمت منطقه­اي و ضريب مرغوبيت ميادين جديدالاحداث و عمق اين ميادين كه در اين تعرفه قيمت منطقه­اي آنها تعيين نشده است، تا تعيين قيمت منطقه­بندي جديد، ملاك عمل قيمت منطقه­اي يكي از خيابان­هايي است كه امتداد آن به ميدان جديد الاحداث متصل و بيشترين قيمت منطقه­اي را دارا مي­باشد.

5- املاكي كه در مجاورت فضاي سبز حاشيه­اي بوده و راه دسترسي آنها از گذر ديگري تأمين شده است، ملاك محاسبه قيمت منطقه­اي گذري است كه راه دسترسي در آن واقع شده است.

6- کلیه اماکن امنیتی و حفاظتی در هنگام درخواست پروانه ساختماني موظفند مقدار عرصه و زیربنای درخواستی را برابر مقررات و ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود، به شهرداري اعلام نموده و طبق آن نيز مبادرت به احداث بنا نمايند، در صورتيكه بيش از موارد اعلامي و يا برخلاف ضوابط اعلامي و يا بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمايند موضوع به كميسيون ماده 100 (ق.ش) ارجاع خواهد شد .

7- قید جمله اجبار به نماسازی قبل از پایانکار و نصب دریچه پستی بر روی درب ورودی و نیز نصب تابلو مشخصات پروانه ساختمانی در محل احداث ساختمان برروی فرم صدور پروانه ساختمانی الزامی است.

8- «کلیه دستگاه­های اجرایی و سازمان­های دولتی و غیردولتی مکلفند، در خصوص مناسب­سازی محیط فیزیکی شهری، ساختمان­ها و اماکن مورد استفاده عموم به ویژه برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند. بنابراین صدور مجوز ساختمان­های عمومی که امکانات مورد نظر قانون مذکور را رعایت ننموده­اند، مقدور نخواهد بود. شهرداری مکلف به رعایت قانون مذکور بوده و صدور پایانکار به ساختمان­هایی که مالکین و سازنده­های آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه­ های ساختمانی اقدام ننموده­اند، مقدور نخواهند بود». صدور پروانه و پايانكار ساختماني ميبايست با رعايت ضوابط معلولين جسمي و حركتي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي باشد. لذا شهرداري از صدور پايانكار براي ساختمان­هايي كه خارج از ضوابط فوق باشد، خودداري نمايد. همچنين شهرداري مكلف است به هنگام اعلام ساير تخلفات ساختماني به كميسيون ماده 100 (ق.ش)، رعايت ضوابط ياد شده را كتباً طبق فرمت­هاي مخصوصي اعلام نمايد.

9- جهت صدور پايانكار صد درصد، عدم خلافي و پاسخ هرنوع استعلام در كليه كاربري­ها، در صورت وجود تخلفات ساختماني، پرونده به كميسيون ماده 100 (ق.ش) ارجاع و پس از صدور رأي بر ابقاء بنا، با تعيين تكليف و پرداخت جرايم و عوارض مربوطه؛ شهرداري نسبت به صدور پاسخ درخواست‌ها (صدور پايانكار صد درصد، عدم خلافي و پاسخ هرنوع استعلام در كليه كاربري­ها) اقدام خواهد نمود.

10- مالکين موظفند شروع عملیات ساختمانی را با تأیید مهندسین ناظر به شهرداری اعلام نمایند، در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم اطلاع متوجه مالک و مهندس ناظر خواهد بود.

11- صدور دستور نقشه و پرداخت عوارض متعلقه به منزله مجوز احداث نبوده و هرگونه ساخت و ساز صرفاً منوط به صدور پروانه ساختماني مي­باشد و انجام هرگونه عمليات ساختماني قبل صدور شناسنامه ساختماني تخلف محسوب شده و پرونده به كميسيون ماده 100 (ق.ش) ارجاع خواهد شد.

12-  دركليه ساخت و سازها رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و مصوبات کمیسیون ماده 5 الزامی است.

13- أخذ هر گونه مبلغ به صورت علی الحساب، جهت صدور پروانه ساختماني قبل از دستور نقشه و يا قبل از ارجاع پرونده به كميسيون ماده 100(ق.ش) ممنوع می­باشد.

14- کلیه مصوبات شورا و دستورالعمل­ها و بخشنامه­هایی که در خصوص نحوه محاسبه عوارض پروانه، تمدید، تجديد، اصلاح،  پایانکار ساختمانی، خوش حسابي و تخفيفات به جزء قوانين جاري تا تاریخ اجراي این تعرفه صادر شده است ملغی و بلا اثر می­گردد.

15- مأخذ اعمال جرايم به سال وقوع تخلف مي‌باشد و مأخذ وصول عوارض و بهاي خدمات به روز و برابر جداول مربوط به تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي محاسبه مي‌گردد.

16- مدت زمان صدور پروانه ساختماني نسبت به زير بناي احداثي بوده و طبق جدول ذيل مي­باشد.

جدول مدت صدور پروانه نسبت به زير بنا

زيربناي كل  (متر مربع)

مدت پروانه ساختماني

1 تا 2000

2 سال

2001 تا 5000

3 سال

5001 و به بالا

4 سال

 

 

 

ماده

مقررات تمدید و تجديد  پروانه­های ساختمانی (كليه كاربري­ها)

الف: تمديد پروانه ساختماني

1- پس از اتمام مهلت پروانه، كليه دارندگان پروانه­هاي ساختماني چنانچه به دلايلي موفق به اتمام ساختمان خود نشده باشند، شهرداري طبق جدول ذيل مبادرت به تمديد پروانه آنها مي­نمايد.

 جدول مدت تمديد پروانه نسبت به زير بنا

زيربناي كل  (متر مربع)

مدت پروانه ساختماني

تمديد پروانه

1 تا 2000

2 سال

سال سوم

2001 تا 5000

3 سال

سال چهارم

5001 و به بالا

4سال

سال پنجم

2- شهرداری مکلف است در هنگام صدورپروانه­های ساختمانی علاوه بر اعلام  نوع كاربري آن، باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به دارندگان پروانه هاي ساختماني اعلام و درصورتیکه در مهلت مقرر (قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه ) جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت عوارض تمديد خواهند شد.

3- نحوه محاسبه عوارض تمدید پروانه­های ساختمانی عبارت است از: 20 درصد عوارض (پذیره زيربنا) در حد تراكم پايه (پس از كسر مساحت پاركينگ) با قیمت منطقه­ای روز و ضوابط زمان مراجعه.

4- اعتبار زماني تمديد پروانه براساس تاريخ صدور پروانه و مطابق جدول زمان‌بندي فوق تعيين خواهد شد و تأخير مالك در مراجعه جهت تمديد در مدت نهايي قابل تمديد تأثيري نخواهد داشت.

5- در صورتيكه ميزان پيشرفت كار 85 درصد و بيشتر باشد عوارض تمديد اخذ نمي­گردد.

ب: تجديد پروانه ساختماني

1- پس از اتمام مهلت تمديد كليه دارندگان پروانه­هاي ساختماني چنانچه به دلايلي موفق به اتمام ساختمان خود نشده باشند، شهرداري طبق جدول ذيل مبادرت به تجديد پروانه آنها مي­نمايد.

جدول مدت تجديد پروانه نسبت به زير بنا

زيربناي كل  (متر مربع)

مدت پروانه ساختماني

تمديد پروانه

تجديد پروانه

1 تا 2000

2 سال

سال سوم

سال چهارم و به بعد

2001 تا 5000

3 سال

سال چهارم

سال پنجم و به بعد

5001 و به بالا

4 سال

سال پنجم

سال ششم و به بعد

 

2-  برای پروانه­های ساختمانی (در كليه كاربري‌ها) که عملیات ساختمانی شروع نشده و اعتبار مدت پروانه و تمديد سپري شده باشد، جهت تجديد پروانه (صدور پروانه جديد) نسبت به محاسبه كليه كدهاي مربوط به عوارض صدور پروانه­هاي ساختماني به غير از يك پنجم ارزش افزوده سرقفلي و يك دوم ارزش افزوده تغيير كاربري، به نرخ روز اقدام (به منظور مد نظر قرار دادن پرداختي­هاي قبلي) و 35 درصد مبلغ محاسبه شده وصول مي­گردد.

3-  برای تجديد پروانه­های ساختمانی که عملیات ساختمانی شروع شده و اعتبار مدت پروانه و تمديد سپري شده باشد، نسبت به محاسبه كليه كدهاي مربوط به عوارض، طبق ضوابط شهرسازي به غير از يك پنجم ارزش افزوده سرقفلي و يك دوم ارزش افزوده تغيير كاربري به نرخ روز اقدام و 15 درصد آن وصول خواهد شد.

تبصره 1:  در صورتيكه ميزان پيشرفت كار 85 درصد و بيشتر باشد عوارض تجديد اخذ نمي­گردد.

 

 

مقررات اصلاح پروانه­هاي ساختماني

 الف - عوارض اصلاح پروانه (توسعه بنا يا افزايش بنا)

1- براي آن دسته از دارندگان پروانه هاي ساختماني كه درخواست اصلاح پروانه را داشته باشند و هيچگونه ساخت و سازي صورت نگرفته باشد، ابتدا براي پروانه قبلي محاسبات مربوط به تمديد يا تجديد (در صورت دارا بودن شرايط) اقدام نموده، سپس مراحل مربوط به اصلاح پروانه بناي درخواستي جديد (افزايش زير بنا) طبق مصوبات جاري محاسبه و وصول مي­شود.

2- در زمان اصلاح پروانه اگر پرونده­اي داراي پيشرفت فيزيكي باشد ابتدا براي پروانه قبلي محاسبات مربوط به تمديد يا تجديد (در صورت دارا بودن شرايط) اقدام نموده و سپس نسبت به مساحت ساخته شده، گواهي عدم خلافي صادر و مراحل مربوط به اصلاح پروانه بناي درخواستي جديد (افزايش زير بنا) طبق مصوبات جاري محاسبه و وصول  مي­شود.

 

 

ب- عوارض اصلاح پروانه (كاهش بنا)

عوارض متعلق به زیربنايي كه از پروانه قبلي كاهش مي­يابد با قیمت منطقه­ای و ضوابط روز محاسبه و سپس نسبت به عوارض تمديد يا تجديد (در صورت دارا بودن شرايط) پس از كسر كاهش بنا اقدام و 90 درصد مبلغ عوارض حاصل از كاهش بنا، پس از كسر عوارض تمديد يا تجديد به مؤدي قابل استرداد يا تهاتر مي­باشد.

ج- عوارض اصلاح پروانه (تبديل نوع استفاده)

در هنگام صدور پروانه اصلاحي براي واحدهايي كه درخواست تبديل نوع استفاده را داشته باشند، براي پروانه قبلي (در صورت دارا بودن شرايط تمديد يا تجديد) محاسبات مربوطه اقدام ،سپس زيربناي درخواستي تبديل در هنگام اصلاح پروانه با قیمت منطقه­ای و ضوابط روز محاسبه مي­شود و درصورتي كه براي مساحت مورد درخواست تبديل، قبلاً عوارض پرداخت شده باشد، مساحت مذكور با قیمت منطقه­ای و ضوابط روز محاسبه و قابل استرداد يا تهاتر مي­باشد .

ماده

كليه افرادی که نسبت به دريافت دستورنقشه اقدام نموده، ليكن بنا به دلایلی تاکنون موفق به أخذ پروانه نشده­اند، مشمول موارد زیر می­گردند:

1- برای آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام نموده­اند و ممهور به مهر درآمد منطقه شده باشد، چنانچه درطی مدت يكسال از تاريخ واريز نقدي فيش جهت دريافت پروانه ساختماني مراجعه نمايند، هيچگونه وجهي از بابت عوارض صدور پروانه وصول نخواهد شد، در غير اين صورت بعد از گذشت مهلت مقرر برای کلیه پرونده­های سال­های قبل، عوارض به نرخ روز محاسبه و 15 درصد آن وصول خواهد شد.

2- برای آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام ننموده­اند،  در صورت مراجعه در سال بعد تا زماني كه قيمت منطقه و ضوابط جديد تعيين و ابلاغ نگرديده باشد؛ عوارض طبق قيمت منطقه­اي و ضوابط موجود محاسبه و اخذ مي­گردد.

3- موارد فوق الذکر مشمول افرادی می­باشدکه هیچگونه ساخت و سازی نسبت به مبلغ پرداختی انجام نداده باشند در غیر این صورت، به عنوان تخلف محسوب و پرونده­ آنها به کمیسیون ماده 100 (ق.ش) ارجاع می­گردد.

ماده

كليه افرادي كه بنابه دلايلي درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واريزي را مي­نمايند، مشمول موارد زیر می­گردند:

1- آن دسته از متقاضیانی كه مراحل صدور پروانه­های ساختمانی (دركليه كاربري­ها) را طي مي­نمايند و نسبت به تعيين تكليف عوارض متعلقه اقدام نموده­اند (نقد و يا تقسيط) و هنوز پروانه ساختماني آنها صادر نگردیده، در صورتيكه درخواست انصراف آنها از طريق واحد شهرسازي مورد تأييد واقع گردد، صرفاً پس از كسرمبلغ كارشناسي مابقی مبالغ مسترد می­گردد.

2- آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها (در کلیه کاربری­ها) صادر گردیده است و هیچگونه ساخت و سازی در مدت اعتبار پروانه ساختماني صورت نپذیرفته باشد، 10 درصد از کل مبلغ پرداختی کسر و مابقی استرداد می­گردد.

تبصره: كليه مبالغ وصولي در خصوص تغيير كاربري در هريك از مراحل صدور پروانه­هاي ساختماني، در صورت انصراف متقاضي از أخذ پروانه و ساخت و ساز قابل استرداد نمي­باشد.

 

 

 

ماده

ساير موارد

1- كليه تخلفات ساختماني كه زمان احداث آنها سال1370 و قبل از آن مي­باشد پس از رأي بر ابقاي بنا در كميسيون ماده  100 (ق. ش) جرايم مربوطه اخذ، و در خصوص عوارض صرفاً مشمول عوارض صدور پروانه­هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره) مي­گردد.

2- جرايم مربوط به كميسيون ماده 100 با سال احداث تعيين مي­گردد، ليكن عوارض مربوطه در سال مراجعه مؤدي به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

3- عوارض و جرايم مربوط به ساخت و ساز در داخل محدوده و حریم شهر قابل محاسبه و وصول مي­باشد.

4- در مواقعی که پروانه ساختمانی مالکی مفقود یا از بین رفته باشد، شهرداری می­تواند با وصول مبلغ 1,000,000 ریال. با أخذ تعهد رسمی و همچنین انتشار آگهی مفقودی در یکی از نشریات محلی شناسنامه ساختمانی المثنی را صادر نماید، ضمناً مسئولیت سوء استفاده از پروانه مفقود شده بعهده صاحب پروانه می­باشد.

5- در صورتيکه پروانه ساختماني به نام شخص دیگری منتقل گردد، مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزارريال) أخذ خواهد شد و اگر اعتبار تمدید پروانه ساختماني گذشته باشد، برابر ضوابط تمدید پروانه اقدام خواهد شد.

6- مقرر گرديد از كاركنان رسمي و قراردادي با سه سال سابقه كار در كليه دواير و سازمان­هاي تابعه و بازنشستگان شهرداري در زمان درخواست صدور پروانه ساختماني تا سقف 500 متر مربع زيربنا، صرفاً در كاربري مسكوني (به غير از تغيير كاربري و تجاري) با ارائه گواهي از اداره كارگزيني شهرداري مركز براي يكبار در طول خدمت، عوارض پروانه ساختماني أخذ نگردد.

7- در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه قيمت منطقه­اي ­دارايي در سال 97 نسبت به آخرين قيمت منطقه اي ابلاغي بيش از 10 درصد افزايش يابد، جهت جلوگيري از افزايش هزينه صدور پروانه قیمت منطقه­ای سال 1395 ملاك عمل محاسبه خواهد بود.

8- به شهرداري اجازه داده مي شود پس از تأیید شورای اسلامی شهر؛ از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل داشته باشند و يا با درخواست شهرداري در قالب خودياري به صورت نقدي و يا غير نقدي جهت مشاركت در پروژه هاي عمراني، خدمات شهري و جاري اقدام نمايد.

 

 

تخفيفات و تشویقات

1- طبق ماده 8 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 29/10/89 به منظور تشويق مالكان، سرمايه گذاران و سازندگان و تسريع در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي طرح­هاي مصوب موضوع اين قانون، كليه املاك و اراضي واقع در پروژه­هاي اجرايي طرح­هاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافت­هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با كاربري مسكوني از حيث عوارض صدور پروانه ساختماني و تراكم، مشمول ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 مي­شود و در خصوص ساير كاربري­ها، شهرداري­ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه­ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي­تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد. ضمناً براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور براي ساير نقاط شهر تخفيفات و خوش حسابي نيز اعمال مي­گردد.

تبصره 1: براي كليه متقاضياني كه نسبت به احداث و نوسازي در محدوده مصوب بافت فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي اقدام نمايند، با اعطاي 100 درصد تخفيف در عوارض صدور پروانه­هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره) و در مابقي عوارض ساخت و تراكم ساخت معادل 65 درصد تخفيف صرفاً براي كاربري­هاي مسكوني اعمال مي­گردد.

تبصره 2: مالكيني كه درخواست پروانه براي املاك زير حد نصاب تفكيك واقع در محدوده مصوب بافت فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي در كاربري صرفاً مسكوني را داشته باشند؛ به شرط اخذ مصوبه كميسيون موضوع ماده 5، ميزان تخفيف در عوارض صدور پروانه­هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره) 100 درصد و در ساير عوارض 65 درصد مي­باشد.

تبصره 3: مالكيني كه مبادرت به تجميع قطعات مورد نظر و رساندن آن به حد نصاب 100 متر و بالاتر مطابق با طرح تفصيلي مصوب در كاربري مسكوني واقع در محدوده مصوب سكونتگاههاي غيررسمي نمايند، ميزان تخفيف عوارض صدور پروانه­هاي ساختماني در حد تراكم پايه (پذيره)  100 درصد و در ساير عوارض نيز 80 درصد مي­باشد.

2- به شهرداري اجازه داده مي­شود در مواقعي از سال كه با كاهش مراجعات جهت صدور پروانه ساختماني مواجه بوده و يا در مناسبت هاي خاص در طول سال، به منظور رونق ساخت وساز نسبت به ارائه جايزه خوش حسابي در پرداخت عوارض پروانه­هاي ساختماني در صورت پرداخت نقدي و يكجا حداكثر تا 25 درصد و در صورت تقسيط تا 10 درصد (مشروط به پرداخت اقساط در سررسيدهاي تعيين شده خواهد بود و چنانچه يكي از اقساط از تاریخ سررسيد حداکثر یک ماه سپری شده باشد، مشمول تخفيفات نخواهد شد) در مدت معين با اطلاع رساني عمومي به شهروندان اقدام نمايد و شهرداري موظف است يك هفته قبل از اجرا بصورت كتبي شوراي اسلامي شهر را از درصد خوش حسابي مطلع نمايد"

3- در مناسبت­هاي خاص در طول سال به شهرداري زنجان اجازه داده مي­شود در راستاي وصول مطالبات خود از محل پرونده­هاي كميسيون ماده 100 (ق.ش)، به منظور رونق ساخت و ساز و وصول مطالبات؛ نسبت به ارائه جايزه خوش حسابي به اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه مطالبات مربوط به آراء ابقاء بناي كميسيون ماده 100 (ق.ش)، در صورت پرداخت نقدي و يكجا حداكثر تا 35% و در صورت تقسيط حداکثر تا 20% در مدت معين با اطلاع رساني عمومي به شهروندان اقدام نمايد و شهرداري موظف است موضوع را قبل از اجرا بصورت كتبي به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد. لازم به ذكر است شرايط استفاده از اين نوع خوش حسابي منوط به تعيين تكليف مبلغ كل بدهي مي باشد و شهرداري موظف است يك هفته قبل از اجرا بصورت كتبي شوراي اسلامي شهر را از درصد خوش حسابي مطلع نمايد.

4- در جهت ايجاد رونق در بخش مسكن و كمك به رفع ركود حاكم بر ساخت و ساز و بازگشايي، تعريض و رفع مشكل ترافيك در برخي محورها و نيز تسريع در انتقال مشاغل مزاحم به محل‌هاي تعيين شده و امكان اجرا و تكميل برخي خيابان­ها به شهرداري اجازه داده مي‌شود در خيابان­ها و محورهاي مشخص در طي سال 1397 نسبت به ارائه جايزه خوش‌حسابي در پرداخت عوارض پروانه‌هاي ساختماني طبق شرايط ذيل اقدام نمايد.

الف) در محدوده سايت كارگاهي و آهن فروشان: در جهت كمك به صاحبان املاك واقع در اين محدوده در صورتي كه در طي سال 1397 مبادرت به درخواست پروانه ساختماني نمايند در جهت تشويق به تعيين تكليف و تكميل سايت مذكور و انتقال مشاغل مزاحم از سطح شهر، علاوه بر اينكه مبناي محاسبه عوارض پروانه هاي ساختماني كاهش محسوسي ايجاد شده، شهرداري با اعمال حداکثر تا  50% جايزه خوش حسابي در مراحل صدور پروانه‌هاي ساختماني در صورت پرداخت نقدي و يكجا و حداکثر تا  35% در صورت استفاده از شرايط تقسيط، اقدام مي­نمايد.

ب) كليه مالكين واقع در خيابان اول شهرك كارمندان در صورتي كه طي سال 1397 مبادرت به درخواست پروانه ساختماني نمايند، در جهت كمك به تعريض و امكان تكميل محور مذكور، شهرداري با اعمال حداکثر تا 50% جايزه خوش‌حسابي در مراحل صدور پروانه ساختماني در صورت پرداخت نقدي و يكجا و در صورت استفاده از شرايط تقسيط حداکثر تا 35% اقدام مي­نمايد.

ج) كليه مالكين واقع در طرفين خيابان زينبيه غربي (‌حد فاصل خيابان شهدا و خيابان مطهري) و محور رهبری در جهت اجراي سريع و بازگشايي و تعريض محور مذكور و احداث املاك واقع در طرح در صورت درخواست پروانه در طي سال 1397 ، شهرداري اعمال حداکثر تا 50% جايزه خوش حسابي در صورت پرداخت نقدي و يكجا و حداکثر تا  35% در صورت استفاده از شرايط تقسيط اقدام نمايد.

تبصره 1: قبل از اعمال بند 4 موضوع ميزان درصد جایزه خوش حسابی با تأیید شورای اسلامی شهر اقدام گردد.

تبصره 2: تخفيفات و خوش حسابي مورد نظر مشمول كاربري­هاي تجاري، تغيير كاربري نمي شود.

5- هر شهروند به غير از تخفيفات قانوني مي‌تواند از يك نوع تخفيف و خوش حسابي مربوط به مصوبات شوراي اسلامي شهر برخوردار گردد.

6- به منظور تشویق و ترغیب متقاضیان، صدور مجوز احداث پارکینگ عمومی و اختصاصي با رعایت ضوابط شهرسازی به صورت رایگان خواهد بود.

7- مطابق طرح تفصيلي عوارض صدور مجوز ساخت (طبق دستور نقشه) و عوارض ابقاء بنا براي مساجد، تكايا، حسينيه­ها و مؤسسات قرآني با معرفي اداره اوقاف رايگان بوده و نيز به منظور خودکفایی مساجد از نظر تأمین مخارج، احداث واحدهای تجاری یک طبقه معادل 10 درصد زیربنا (5 درصد مساحت زمین) حداکثر تا 150 مترمربع در مساجدی که مساحت زمین آنها بیشتر از 750 مترمربع باشد بلامانع است. در مساجد زیر 750 مترمربع (مساحت زمین) حداکثر زیربنای تجاری 50 مترمربع بوده و شهرداري ميبايست عوارض پروانه و عوارض ابقاء بنا را به صورت رايگان صادر نمايد، ضمناً فضاهای تجاری فوق قابل فروش و واگذاری نبوده و برای مخارج اصلی و عمرانی مسجد مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نيز بخش­های قابل رؤیت عملکرد تجاری نباید بر فرم بنای مذهبی و فضای حاصل از آن خدشه وارد کند و فعالیت­های مستقر در آن متناسب با کاربری مذهبی باشد.

8- خيرين مدرسه ساز در كاربري مصوب در هنگام صدور پروانه ساختماني از پرداخت عوارض مربوطه معاف مي­باشند.

9- در جهت زيباسازي نماي شهري صاحبان املاكي كه در طي سال 1397 مبادرت به اجراي نماي بيروني (در كليه كاربري­ها) نمايند، از پرداخت قبوض عوارض نوسازي كه شامل كليه عوارض نوسازي و بهاي خدمات سال 1397 مي­باشد، معاف مي­گردند. شهرداري موظف است جهت آگاهي شهروندان از موضوع، اطلاع رساني نمايد

تبصره 1: معافيت مذكور صرفاً براي عوارض نوسازي و بهاي خدمات سال 1397 بوده و شامل بدهي­هاي معوقه نمي­گردد.

تبصره 2: با درخواست كتبي شهروندان قبل و بعد از اجراي نما در سال 1397 و پس از تاييد واحد شهرسازي، جهت اقدام به واحد نوسازي ارسال نمايند

تبصره 3: املاكي كه بيش از يك مالك (آپارتمان­هاي شخصي ساز و مجمتع­ها) داشته باشند، ارائه درخواست توسط نماينده مالكين جهت اجراي نما در سال 1397 نيز امكانپذير مي­باشد

تبصره 4: بهاي خدمات كارشناسي بازديد از محل، قبل و بعد از اجراي نما اخذ نخواهد شد.

تبصره 5: صاحبان املاكي كه مبادرت به استفاده از مصالح كامپوزيت در نماي بيروني نمايند، مشمول معافيت فوق نمي­گردند.

10- در مجموعه­هاي تجاري و پذيرايي، گردشگري (بمنظور ترويج فرهنگ نماز و نمازخواني) مساحت نمازخانه (به ميزان حداكثر 50 مترمربع)  از پرداخت عوارض مربوط به محوطه مذكور در هنگام صدور پروانه ساختماني  معاف مي­باشند. اين موضوع مشمول واحدهاي تجاري منفرد و رستوران­ها نمي­گردد

تبصره 1: جانمايي نمازخانه مي­بايست براساس اصول طراحي معماري و شهرسازي انجام گيرد و قابل ادغام به ديگر فضاها نباشد. تبديل كاربري فضاي نمازخانه به كاربري­هاي ديگر ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت آن موضوع به عنوان تخلف محسوب و طبق مقررات برخورد خواهد گرديد.

تبصره 2: چنانچه مجموعه­هاي موجود و داراي پايانكار، تقاضاي ايجاد فضاي نمازخانه را داشته باشند، ايجاد آن در داخل تراكم مجاز و پس از اخذ مجوزهاي لازم و تاييد شهرداري بلامانع مي­باشد.

11- خانواده هاي بيش از يك شهيد در صورت پرداخت نقدي و يكجا وكامل مطالبات شهرداري از 50 درصد خوش حسابي در عوارض ابقاء بناي كميسيون ماده 100 (ق.ش) و در صورت تقسيط از 25 درصد خوش حسابي (طبق جداول فوق) برخوردار مي­گردند. كساني از اين تخفيف برخوردار مي گردند مجاز به استفاده از ساير مزايا و تخفيفات و خوش حسابي مربوط در عوارض ابقاء بناي شهرداري نمي­باشند.

 

ماده

دستورالعمل تقسيط مطالبات شهرداري

نظر به اينكه شهرداري زنجان در راستاي وصول مطالبات از محل صدور پروانه هاي ساختماني، تخلفات  وجرائم مربوطه (درصورت ابقاء بنا ازسوي كميسيون ماده100) و ساير مطالبات كه بصورت لوايح متعدد نسبت به تقسيط اقدام مي­نموده، لذا درجهت ايجاد وحدت رويه در كليه مناطق اقدام به تنظيم دستورالعمل براساس ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شرح ذيل نموده است كه مبناي عمل شهرداري قرار مي‌گيرد.

1- به منظور رونق ساخت و ساز و ايجاد انگيزه براي سازندگان در جهت تسريع در احداث و مساعدت در پرداخت، كليه مؤدياني كه بيش از 1000 متر مربع بنا احداث نمايند، در صورت تقاضاي پروانه ساختماني تجاري و مسكوني در پرداخت عوارض آن با ارائه تضامين كافي (ارائه ضمانت نامه بانكي يا ارائه سند ملكي،  5/1 برابر مبلغ محاسبه شده فعلي) مهلت يكساله داده مي­شود.

تبصره 1: عوارض متعلقه پس از اتمام مهلت داده شده طبق قيمت منطقه­اي و ضوابط روز (در صورت افزايش تعرفه عوارض در زمان مراجعه جهت پرداخت نسبت سال ماقبل آن، بيش از 20 درصد ملاك همان 20 درصد خواهد بود) محاسبه و وصول مي­شود و نحوه اعمال خوش حسابي به اين افراد همانند بندهاي مربوط به ماده 7 مي­باشد.

تبصره2: مهلت تنفس تا 2000 مترمربع يكسال، بيش از 2000 مترمربع (عمليات ساختماني كمتر از 30 درصد باشد) يك سال قابل تمديد مي­باشد.

2- در صورت تقاضاي تقسيط، واحد درآمد نسبت به اخذ تضامين معتبر از مؤديان اقدام نموده و  پس از انجام مراحل مالي و اداري به بانك تحويل تا در سر رسيد مقرر وصول گردد.

3- در مواقعي كه بعلت عدم توانايي مؤديان جهت پرداخت بدهي در موعد مقرر تقسيط، شهرداري ناگزير به طرح موضوع از طريق مراجع قضايي ­باشد، اين امر موجب تعلق هزينه­هايي از قبيل: حق الوكاله، هزينه دادرسي و  نيز تأخير و تأديه مي­گردد. اين مبالغ غير قابل تقسيط بوده و ميبايست به صورت يكجا به حساب شهرداري واريز گردد.

4-  به شهرداري اجازه داده مي­شود در قالب انعقاد تفاهمنامه با بانك­ عامل در جهت تقسيط مطالبات به توافق رسيده و از طريق بانك عامل و با معرفي شهرداري و تعيين تعداد اقساط مربوطه از مؤديان، طبق تفاهمنامه في مابين در قالب رعايت مفاد دستور العمل وصول نمايد.

5- صدور مفاصا حساب قطعي ( پايانكار)، منوط به تسويه حساب با شهرداري مي­باشد ليكن كليه مؤدياني كه درخواست پايانكار داشته و توانايي پرداخت يكجاي بدهي خود را نداشته باشند، در جهت تسهيل و مساعدت شهروندان، شهرداري با اخذ ضمانت نامه بانكي نسبت به  صدور مفاصا حساب با دريافت حداقل 20 درصد نقد و الباقي در 11 قسط اقدام خواهد نمود.

6- با تصويب و ابلاغ اين دستور العمل كليه مصوبات قبلي در خصوص تقسيط ملغي مي­گردد.

7- تقسيط مجدد مطالبات تقسيط شده ممنوع مي‌باشد.

8- در مواقعي كه مالك (بدهكار) توانايي و تمايل تهاتر بدهي با املاك خود را داشته باشد، شهرداري مي­تواند با نظركارشناسان سه نفره رسمي دادگستري نسبت به ارزيابي به صورت سهل البيع اقدام و تهاتر نمايد.

9- جدول تقسيط مطالبات شهرداري (تا سيصد ميليون ريال) به شرح ذيل مي­باشد.

مبلغ مطالبات

حداقل پرداخت نقدي

حداكثر تعداد اقساط

تا مبلغ سيصد ميليون ريال

20%

36

تبصره: تقسيط مبالغ كمتر از ده ميليون ريال ممنوع مي­باشد.

10- جدول تقسيط مطالبات شهرداري (بيش از سيصد ميليون ريال) به شرح ذيل مي‌باشد.

رديف

حداقل پرداخت نقدي

حداكثر تعداد اقساط

1

20%

16

2

30%

24

3

40%

30

4

50%

36

تبصره 1: خانواده­ معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان و جانبازان در صورت ارائه معرفي نامه از ارگان مربوطه، ميزان حداقل پيش پرداخت نقدي آنها تا 50 درصد قابل كاهش مي­باشد.

تبصره 2: افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي به شرط ارائه معرفي نامه از ارگان مربوطه، ميزان حداقل پيش پرداخت نقدي آنها تا 50 درصد قابل كاهش مي­باشد.

تبصره 3: قهرمانان ورزشي شهر زنجان از جمله دارندگان حكم قهرماني در مسابقات رسمي آسيا، المپيك و جهاني و  بازيكنان ملي رشته­هاي تيمي و انفرادي با سابقه  2 سال حضور در تيم ملي و مربيان و داوران بين المللي  كه داراي 5 سال سابقه مربيگري و داوري باشند، با ارائه معرفي  نامه از ارگان مربوطه ميزان حداقل پيش پرداخت نقدي تا 50 درصد قابل كاهش مي­باشد.

 

 

محاسبه عوارض صدور پروانه­های ساختمانی

ماده

محاسبه عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) بناهای مسكوني تك واحدي و  بيش از يك واحد، مجتمع­ها و آپارتمان­هاي مسكوني

 

سطح بنای یک واحد و بيش از يك واحد، مجتمع­ها و آپارتمان­هاي مسكوني مسکونی

عوارض یک متر مربع  و اضافه واحد

با احتساب 4درصد عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات پاكسازي و جبران خسارت

 

تا 200 متر مربع

5/2 P

 

از 201 متر مربع تا 400 متر مربع

5/3 P

 

از 400 متر مربع به بالا

5/4 P

 
 

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  مسکونی در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 

تبصره 1: منظور از مسکونی تک واحدی، اعياني است كه به صورت يك واحد  يا به صورت دوبلکس احداث مي­شود.

تبصره 2: در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزی در زیر زمین و پیلوت و خارج از اعیانی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای يك متر مربع، P3 قابل وصول می­باشد. لازم به ذکر است احداث استخر، سونا، جکوزی و محوطه ورزشی موجب تغییر کاربری و مازاد بر تراكم نمی­شود.

تبصره 3: مساحت انباری براساس طرح تفصيلي جزء زیر بنا محسوب شده و شامل محاسبه­ عوارض می­گردد.

 

 

 

 

ماده

عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهای تجاری تک واحدی 

 

طبقات

عوارض یک متر مربع 

با احتساب 4 درصد عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات پاكسازي و جبران خسارت

 

همكف

4 P

 

زير زمين، اول و به بالا

5/2P

 

انباري و نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)

5/2P

 
 

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  واحدهاي تجاري تك واحدي در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 

 

 

ماده

عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهای تجاری بیش از یک واحد 

طبقات

عوارض یک متر مربع 

با احتساب 4 درصد عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات پاكسازي و جبران خسارت

همكف

4/0

زير زمين، اول و به بالا

25/0

انباري و نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)

25/0

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  واحدهاي تجاري بيش از يك واحد در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

تبصره يك: n تعداد واحدهای تجاری است و حداقل آن برابر 2 می­باشد.

تبصره دو: چنانچه مبلغ حاصل از محاسبه عوارض يك متر مربع (پروانه ساختماني در حد تراكم پايه واحدهاي تجاري بيش از يك واحد و پس از صدور راي بر ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش)) بيش از شش ميليون ريال باشد، محاسبات بر مبناي شش ميليون ريال انجام مي­پذيرد

      

ماده

عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهای اداری يك واحد و بيش از يك واحد

طبقات

عوارض یک متر مربع 

با احتساب 4 درصد عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات پاكسازي و جبران خسارت

همکف

5/2P

زير زمين، اول و به بالا

5/2P

انباری

5/2P

نیم طبقه (بالكن)

5/2P

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه  واحدهاي اداري يك واحد و بيش از يك واحد در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 

ماده

عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحد های صنعتی، كارگاهي، گردشگري و هتل­سازي (يك واحد و بيش از يك واحد)

طبقات

عوارض یک متر مربع

با احتساب 4 درصد عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات پاكسازي و جبران خسارت

همکف

5/1P

زير زمين، اول و به بالا

5/1P

انباری

5/1P

نیم طبقه (بالكن داخل مغازه)

5/1P

= عوارض صدور پروانه ساختماني در حد تراكم پايه واحدهاي صنعتي، كارگاهي و گردشگري در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

 

ماده

 

 عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) واحدهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، نظامی و انتظامی، هنري، مهد کودک­، بخش دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي (يك واحد و بيش از يك واحد)

طبقات

عوارض یک متر مربع

با احتساب 4 درصد عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات پاكسازي و جبران خسارت

همکف

5/1P

زير زمين، اول و به بالا

5/1P

انباری

5/1P

نیم طبقه (بالكن داخل مغازه)

5/1P

= عوارض صدور  پروانه ساختماني در حد تراكم پايه در كاربري­هاي فوق الذكر در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

توضيحات

تبصره 1: صدور پروانه ساختماني واحدهاي فوق الذکر در کاربری­های مربوطه طبق طرح تفصیلی تجدید نظر امکان پذیر می­باشد مگر در شرایط خاص، که پس از درخواست متقاضیان و تأیید اداره مربوطه و تصویب کمیسیون ماده 5 امکان پذیر بوده، و در این صورت با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی طبق تعرفه فوق محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : آموزشگاه­ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي جهت أخذ پروانه ساختماني براساس ماده 19 قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 16/5/87 در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيت­هاي مالياتي و عوارض درحكم مدارس دولتي هستند، مشروط بر اينكه تخفيفات براي اين قبيل اماكن در بودجه سنواتي كشور محل تأمين اعتبار آن به استناد تبصره ذيل ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه پيش بيني شده باشد.

     

 

 

 

 

 

 

ماده

عوارض صدور پروانه­های ساختمانی در حد تراکم پایه (پذيره) در کاربری­های درمانی شامل: بيمارستانهاي خصوصي و دولتي، مطب پزشکان، بینایی سنجی، رادیولوژیست­، سونوگرافی، داروخانه­ و حرف وابسته به آن  

ردیف

طبقات

عوارض یک متر مربع با احتساب 4 درصد عوارض خدمات شهري و بهاي خدمات پاكسازي و جبران خسارت

1

زیرزمین

5/2P

2

همکف

5/3P

3

طبقه اول و به بالا

5/2P

4

انباری

5/2P

= عوارض صدور پروانه ساختماني در حد تراكم پايه در كابري­هاي درماني در كليه مراحل صدور، اصلاح، تمديد و تجديد

(مساحت پاركينگ- مساحت زیر بنا در حد تراكم پايه)× عوارض یک مترمربع

تبصره:  تخفيف عوارض صدور پروانه­هاي ساختماني با عملكرد درماني در شهرك­هاي اقماري و خارج از بافت مياني شهر (طبق نقشه پیوستی) با تصويب شوراي اسلامي شهر  مي­باشد.

 

 

 

 

ماده

عوارض مازاد بر تراکم

1- عوارض مازاد برتراکم با رعايت طرح تفصيلي تجديد نظر و نيز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافي و يا تبديل از طريق كميسيون موضوع ماده 5، در هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني و عوارض صدور مجوز پروانه براي آن قسمت از بنا كه پس از پروانه ساختماني برخلاف مفاد پروانه احداث و پس از راي ابقاء بنا براي اضافه بناي احداثي در كليه كاربري­ها طبق فرمول زير محاسبه و أخذ مي­گردد.

رديف

شرح

عوارض يك مترمربع مازاد بر تراكم در كليه كاربريها

1

قيمت منطقه اي كمتر از 30.000 ريال

400.000 +P 7

2

قيمت منطقه اي 30.000 ريال تا  كمتر از 60.000 ريال

700.000 +P 8

3

قيمت منطقه اي 60.000 ريال و به بالا

1.000.000 +P 10

4

عوارض يك متر مربع  مازاد بر تراکم در حريم  شهر

400.000 +P 5

 

تبصره 1: در تمامي پهنه­ها در مسكوني تراكم متوسط (طبق طرح تفصيلي تجديد نظر)، فضاي اختصاص يافته براي پاركينگ، انباري و اتاق تاسيسات واقع در پيلوت يا زير زمين در مراحل صدور پروانه و يا پس از ابقاء  بنا؛ جزء تراكم محسوب نمي­شود و مشمول عوارض مازاد بر تراكم نمي­گردد.

تبصره 2: در صورت وجود مازاد بر تراكم در هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني و يا پس از راي ابقاء بنا براي اضافه بناي احداثي يا طبقه اضافي يا تبديل، در كليه كاربري­ها صرفاً عوارض مازاد بر تراكم محاسبه و وصول گردد و شامل محدوده بالكن و پيش­آمدگي نمي­گردد.

تبصره: نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم در حریم شهر همانند طرح تفصیلی تجدید نظر می باشد.

 

 

ماده

عوارض تعمیرات ساختمان

ردیف

شرح

مبناي محاسبه

1

تعمیرات غير مسكوني

P 3/0 (براي يك متر مربع اعياني)

2

تعمیرات مسکونی

500,000 ريال

توضیحات

تبصره 1: تعمیرات شامل ستون یا پل گذاری نمی­باشد.

تبصره 2: تعمیرات می­بایست با هماهنگی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال انجام شود.

تبصره 3: در کلیه واحدهای تجاری صدورکلیه مجوزهای شهرداری اعم از مجوز تعمیرات و ... با رضایت کتبی مالک یا مالکین مقدور می­باشد.

تبصره 4: نحوه محاسبه مبلغ مربوط به تعميرات در واحدهاي صنعتي، تجاري، اداري، فرهنگي، ورزشي و درماني طبق گزارش واحد شهرسازي مي­باشد.

تبصره 5: تعويض سقف به شرط چوبي بودن آن با حفظ ديوارها و اخذ نظريه و تأييديه سازمان نظام مهندسي مبني بر استحكام ديوارها مشمول مجوز تعميرات مي­باشد.

 

 

 

 

 

ماده

 

 عوارض دیوارکشی

شرح

مبناي محاسبه

دیوار کشی

P5/0 (برای يك مترطول)

توضیحات

تبصره 1: صدور مجوز حصار کشی (دیوار کشی، سوء گذران و...) از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک در صورت نداشتن منع قانوني و تأييد واحد شهرسازي انجام می­پذیرد.

تبصره 2: صدور مجوز حصار کشی (دیوار کشی، سوء گذران و...) به نام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده و هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی­شود و مراتب می­بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.

تبصره 3: چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضایی و ذیصلاح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود، صدور مجوز حصارکشی متوقف خواهد شد.

تبصره 4: حداکثر ارتفاع مجاز جهت حصار کشی (دیوار کشی، سوء گذران و...)2 متر می­باشد.

تبصره 5: معاونت امور زيربنايي و حمل و نقل موظف مي­باشد، جهت جلوگيري از تجمع حيوانات موذي، انباشت زباله و...  اقدام به تسطيح و ساماندهی زمين هاي رها شده و داراي سند مالكيت كه در پهنه هاي دو، سه و چهار واقع شده اند، نموده و قيمت تمام شده به علاوه 15 درصد هزينه ساماندهي را در صورت دسترسي به مالكين از ايشان اخذ و در صورتيكه امكان شناسايي و اخذ مبلغ وجود نداشته باشد؛ ضمن مكاتبه با منطقه مربوطه در پرونده ايشان جزو مطالبات شهرداري لحاظ نمايد.

     

 

 

 

 

 

 

 

ماده

عوارض بالکن و پیش­آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و صدور مجوز پس از ابقاء بنا

شرح

عوارض يك متر مربع

واحدهای مسکونی

P40

واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و کلیه کاربری­ها بجزء مسکونی

P40

توضيحات

تبصره 1: در جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (به جزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ... پس از تأیید واحد شهرسازی و پس از صدور راي بر ابقاء بنا ، شامل عوارض صدور مجوز خواهد شد.

تبصره 2: هنگام صدور پروانه­هاي ساختماني و يا پس از راي ابقاء بنا در كميسيون ماده 100 (ق.ش) براي محوطه بالكن و پيش آمدگي، صرفاً عوارض بالكن و پيش آمدگي محاسبه و وصول گردد.

تبصره 3: چنانچه پيش آمدگي به منظور طراحي نما (زيباسازي) باشد و در بناي مفيد ساختمان تأثيري نداشته باشد، مشمول عوارض فوق نخواهد شد (حداكثر 40 سانتي متر پيش آمدگي).

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده

بهای خدمات کارشناسی

ردیف

شرح

ارقام بريال

1

صدور پاسخ استعلام تا متراژ 500 متر مربع در كليه كاربري­ها

400.000

2

صدور پاسخ استعلام از 501 متر مربع تا 2000 متر مربع در كليه كاربري­ها

600.000

3

صدور پاسخ استعلام از 2001 متر مربع بالاتر در كليه كاربري ها

800.000

4

صدور پاسخ استعلام خارج از محدوده شهر(حريم شهر)

1.000.000

 

 

ماده

بهای کارشناسی پرونده­های ارسالي به کمیسیون ماده 5

ردیف

شرح

ارقام بريال

1

برای کاربری­های صرفاً مسکونی (در محدوده بافت فرسوده و سكونتگاه­هاي غيررسمي و ناكارآمد و اراضی مربوط به ضلع جنوبی خیابان خیام)

500.000

2

سایر پرونده ها با هر نوع کاربری

1.500.000

توضيحات

تبصره: مبلغ أخذ شده جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 بوده و در صورت رد و يا قبول آن مبلغ مسترد نمي­گردد. ضمناً در صورت نياز به بازديد در هنگام صدور پروانه بهاي خدمات كارشناسي أخذ نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده

بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب)

ردیف

شرح

ارقام بريال

1

بهای خدمات کارشناسی

100.000

2

بهای پلاک آبی هر عدد

100.000

توضيحات

تبصره: جهت ساماندهي پلاك آبي و اجراي آن طبق طرح GNAF  و نصب پلاك آبي در سردرب منازل طبق تعرفه فوق اقدام خواهد شد.

 

 

 

ماده

 

عوارض عدم ايجاد پاركينگ در هنگام صدور پروانه­های ساختمانی

شرح و نحوه محاسبه عوارض عدم ايجاد پارکینگ در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی و ورزشی و ...

ردیف

شرح

عوارض  يك متر مربع  

1

در كليه كاربري­ها

60P

2

در بازارچه­هاي تجاري واقع در محدوده شهر (برابر طرح تفصيلي تجديد نظر)، خيابان­هاي اصلي و فرعي شهر كه مساحت ملك آنها 40 متر مربع و كمتر از آن و داراي سند مالكيت شش دانگ باشد

30P

3

در واحدهاي با كاربري مسكوني که عرصه آن تا 75 مترمربع باشد (برابر طرح تفصيلي تجديد نظر).

P20

توضيحات

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می­نمایند، مطابق ضوابط طرح تفصیلی تجدید نظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می­باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان­پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می‌تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با أخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میبایست درحساب مجزا نگهداری و منحصراً جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد.

تبصره 1: شهرداري در كليه كاربري­ها مجوز احداث پاركينگ مورد نياز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و بدون أخذ هیچگونه مبلغی صادر مي­نماید و شهروندان موظف به ايجاد پاركينگ ميباشند.

تبصره 2: در صورتيكه مطابق شرايط و دستور العمل‌هاي موجود امكان ايجاد پاركينگ وجود نداشته باشد مالك موظف به تامين پاركينگ در شعاع مصوب ملك مذكور بوده و يا درخواست پرداخت بهاي تمام شده جهت ايجاد پاركينگ به شهرداري را نمايد. امكان اين امر منوط به تاييد شهرداري مطابق ضوابط موجود و يا تصويب آن در مراجع ذيصلاح خواهد بود.

تبصره 4: چنانچه قيمت منطقه­اي در محاسبه P60 (رديف 1) بيش از سيصد هزار ريال باشد ملاك عمل همان سيصد هزار ريال خواهد بود.

تبصره 5: در زمان مرمت (بهسازي و نوسازي) و با حفظ بنا در عرصه و اعيان در راسته اصلي بازار، كاروانسراها، دالان­هاي متصله و زيرطاق با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط به اداره ميراث فرهنگي، عوارض عدم ايجاد هر پاركينگ اخذ نمي­گردد.

 

 

ماده

 

 عوارض حاصل از درب اضافي

ردیف

شرح

عوارض يك متر درب اضافي

1

عوارض حاصل از درب اضافي تا سال 1396

P 1200

2

عوارض حاصل از درب اضافي در سال 1397

P 2400

= نحوه محاسبه عوارض حاصل از ايجاد هر درب اضافي سال 97  2400P × M

M: عرض هر درب اضافي

توضيحات.

تبصره 1: عوارض مربوط به ايجاد درب اضافي در هرگونه پاسخ استعلام براي شهرداري قابل پيگيري و وصول مي­باشد. از تاريخ صدور بخشنامه داخلی شماره 33173/90/5/ص مورخه 28/10/90  تا پايان سال 1393 راساً توسط شهرداري اقدام به وصول عوارض درب اضافي مي گردد و پرونده هايي كه از سال 1394 و به بعد پس از ابقاء درب اضافي ايجاد شده  از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش)، ملاك محاسبه  طبق فرمول خواهد بود.

تبصره 2: رعایت بخشنامه داخلی شماره 33173/90/5/ص مورخه 28/10/90 الزامی است.

تبصره 3: چنانچه قیمت منطقه ای دارایی ردیف 2 بیش از 70.000 ریال باشد ملاک عمل 70.000 ریال خواهد بود.

       

 

ماده

عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع مجاز در كليه طبقات

شرح

عوارض يك متر مربع

اختلاف ارتفاع در همكف و زيرزمين در كليه كاربري­ها

P15

اختلاف ارتفاع در كاربري­ مسكوني براي ساير طبقات

P3

اختلاف ارتفاع در كليه كاربري­­ها غير از مسكوني در ساير طبقات

P3

L1 = ارتفاع مجاز

L2 = ارتفاع موجود

S = مساحت مورد تخلف

V= سطح فضاي خارج از مفاد پروانه

V= ( L 2 - L 1 ) × S L 1                           

V× عوارض يك متر مربع = عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع مجاز

تبصره 1: عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع مجاز در كليه طبقات پس از ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش) قابل وصول مي‌باشد.

تبصره 2: در جهت رعايت اصول فني و بهداشتي در مقررات ملي ساختمان براي ساختمان­هاي احداث شده و لزوم رعايت خط آسمان و اصول همجواري در منظر شهري در صورت تخلف در ارتفاع، در تمام طبقات و دركليه كاربري­ها طبق فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره3: عوارض مذكور براي تخلفات سال 1395 و به بعد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4: درخصوص ارتفاع مجاز ساختمان محاسبه ارتفاع مجاز در كل ساختمان مد­نظر است.

تبصره5: افزايش ارتفاع مشمول ارتفاع مجاز پاركينگ نمي­باشد و حفظ ارتفاع مجاز طبق ضوابط الزامي است

ماده

 

عوارض خارج از توده

کلیه بناهایی که خارج از ضوابط صدور پروانه به صورت همکف و پیشروی به سمت محوطه فضای حیاط و صرفاً برای تأمین پارکینگ احداث می­گردند و رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (ق.ش) صادر گردیده عوارض خارج از توده تعلق می گیرد.

عوارض مربوط به خارج از توده در هرگونه پاسخ استعلام برای شهرداری قابل پیگیری و وصول می باشد و در صورت ابقاء بنا کمیسیون ماده 100 (ق.ش) طبق فرمول ذیل محاسبه خواهد شد.

مساحت زیر بنا × P150 = عوارض خارج از توده

تبصره: بناهایی جهت تأمین پارکینگ در زیر زمین (دفنی) بیش از تراکم موجود ایجاد شوند مشمول این تعرفه نمی­شوند

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

ماده

آيين نامه ارزش معاملاتی ساختمان در رابطه با جرايم تخلفات ساختمانی (براي هر نوع سقف و هر تعداد طبقه با هرنوع مصالح) موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری­ها

رديف

سال

ارزش معاملاتي مسكوني

ارزش معاملاتي تجاري و ساير كاربري­ها

حذف يا كسري پاركينگ مسكوني

حذف يا كسري پاركينگ تجاري و ساير كاربريها

1

سال 97

1.300.000 +P5

1.400.000 +P5

P200

P140

2

سال 95 و 96

1.200.000 +P5

1.300.000 +P5

P180

P130

3

سال 94

1.100.000 +P5

1.200.000 +P5

160P

120P

4

سال 93

1.000.000 +P5

1.000.000 +P5

120P

P110

5

سال 92

800.000 + P5

800.000 + P5

100P

100P

6

سال 91

850.000

900.000

80P

90P

7

سال 90

800.000

850.000

1،000،000

1،300،000

 

8

سالهاي 87، 88 و 89

450.000

 

500.000

570.000

800.000

9

سالهاي 84، 85 و 86

350.000

400.000

410.000

450.000

10

سال 83

250.000

 

250.000

 

250.000

 

250.000

 

11

سال 82

200.000

200.000

200.000

200.000

12

سالهاي 80 و 81

160.000

160.000

160.000

160.000

13

سالهاي 78 و 79

140.000

140.000

140.000

140.000

14

سالهاي  76 و 77

140.000

140.000

140.000

140.000

15

سالهاي 74 و 75

130.000

130.000

130.000

130.000

16

سالهاي 72 و 73

130.000

130.000

130.000

130.000

17

سال 71 و قبل از آن)

120.000

120.000

120.000

120.000

 

تبصره 1: در تعيين ارزش معاملاتي كسري پاركينگ مسكوني و ساير كاربريها غیر از تجاری از ابتداي سال 91 تا 97 چنانچه قيمت منطقه­اي دارايي از 100.000 ريال بيشتر باشد، ملاك عمل محاسبه 100.000 ريال خواهد بود.

تبصره 2: در تعيين ارزش معاملاتي كسري پاركينگ تجاري از ابتداي سال 91 تا 97 چنانچه قيمت منطقه­اي دارايي از 150.000 ريال بيشتر باشد، ملاك عمل محاسبه 150.000 ريال خواهد بود.

 

فصل سوم

 

 

 

 

بهاي خدمات جمع آوري، حمل و دفن زباله

رديف

شرح

ماهيانه (بريال)

1

واحدهای مسکونی

واحدهای مسکونی

75.000

مسکن مهر و سکونت گاه غیررسمی

50.000

2

واحدهاي تجاري، مغازه ها و دفاتر بيمه و ...) و سالن­هاي ورزشی

75.000

3

فروشگاه‌های زنجیره­ای  اشخاص حقيقي و حقوقي

800.000

4

واحدهای تجاری که صرفاً به صورت انباری استفاده می‌شود

تا 100 متر مربع

55.000

بيش از 100 متر مربع

110.000

5

حجره­های میدان تره بار فروشان واقع در میدان بسیج

1.000.000

6

کلیه  ادارات، سازمان­ها، نهادها و شرکت­های دولتی، بانک­ها و صندوق­ها، مجتمع­ها، شعب مركزي بيمه  و دانشكده هاي دولتي و غير دولتي (زيربنا بيش از 500 متر مربع)

1.250.000

7

کلیه  ادارات، سازمان­ها، نهادها و شرکت­های دولتی، بانک­ها و صندوق­ها، مجتمع­ها و شعب مركزي بيمه  (زیربنای کمتراز500 متر مربع)

980.000

8

کلیه فضاهای آموزشی از قبیل (مهد كودك، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اعم از دولتی، غیر دولتی و هیئت امنایی)، هنرستان­ها، آموزشکده­ها و مراکز فرهنگی، هنری

300.000

9

کلیه جایگاه­های سوخت (پمپ بنزین، گاز و CNG)

550.000

10

نمایندگی­های خودرو

550.000

11

سايت كارگاهي

55.000

12

كلينيك خصوصي

6.000.000

13

درمانگاه­ دولتي

2.400.000

14

آزمایشگاه­ها

3.000.000

15

رادیولوژی

1.500.000

16

پزشكان عمومي

500.000

17

پزشكان متخصص (به استثناي دندان پزشك و ارتوپد)

500.000

18

پزشكان دندان پزشك و ارتوپد

500.000

19

مراكز دانشگاهي اعم از دولتي و غير دولتي

3.300.000

 

 

 

 

 

 

 

بهاي خدمات جمع آوري، حمل و دفن زباله

رديف

شرح

ماهيانه (بريال)

20

پادگان‌ها، ستادهای نظامی- انتظامی، سپاه منطقه­ای و زندان

3.300.000

21

هتل های 4ستاره و به بالا

1.500.000

هتل 3 ستاره

هتل های 2 ستاره و به پایین

22

تالارهاي پذيرايي

2.500.000

23

رستوران، غذاخوري و غذاي آماده

1.000.000

24

مهمانپذیرها، مسافرخانه­ها و سایر موارد مشابه

600.000

 

تبصره 1: بهاي خدمات (جمع آوري، حمل و دفن زباله) به استناد ماده 7 و 8 آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند  و طبق بند 3 ماده 29 آئين نامه مالي شهرداريها و برابر بند 26 ماده 76 قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي شهر محاسبه و وصول خواهد شد

تبصره 2: مساجد، حسينيه­ها، تكايا از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف مي‌باشند؛ چنانچه در اماكن مذكور واحد تجاري استقرار داشته باشد متناسب با تعداد واحد، بهاي خدمات اجرايي پسماند اخذ خواهد گرديد.

تبصره 3: كليه مشاغلي كه مبادرت به توليد زباله­هاي عفوني در محدوده و حريم شهر مي­نمايند، طبق قانون پسماند موظفند آن  را به زباله­هاي غير عفوني و عادي  تبديل نموده تا جمع­آوري آن براي شهرداري ميسر گردد در غير اين صورت شهرداري مسئوليتي در قبال جمع­آوري اين زباله­ها نخواهد داشت.

تبصره 4: براي آندسته از افرادي كه داراي واحد تجاري بوده و بنا به اظهار خودشان، مغازه تعطيل مي­باشد، مي­بايست با مراجعه به اتاق اصناف و اخذ گواهي مبني بر عدم صدور جواز كسب براي ملك مذكور و عدم فعاليت اقدام و پس از ارائه تاييديه، عوارض پسماند فقط براي همان سال اخذ نخواهد شد.

تبصره 5: براي آندسته از املاكي كه پروانه ساختماني اخذ نموده و داراي عدم خلافي (پيشرفت فيزيكي) 70 درصد و به بالا دارند، عوارض پسماند اخذ خواهد شد

تبصره 6: براي آندسته از املاكي كه پروانه ساختماني اخذ نموده و هيچگونه مراجعه به شهرداري نداشته­اند، بر اساس مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني،‌ طبق جدول ذيل بعد از اتمام مدت پروانه ساختماني، عوارض پسماند به آن ملك تعلق خواهد گرفت.

تبصره 7: اگر ملكي بعد از اتمام مدت پروانه ساختماني بصورت زمين بوده و يا پيشرفت فيزيكي كمتر از 70 درصد داشته باشد، بعد از تاييد شهرسازي منطقه، عوارض پسماند اخذ نخواهد شد.

 

 

 

 

زيربناي كل (متر مربع)

مدت پروانه ساختماني

1 تا 2000

2 سال

2001 تا 5000

3 سال

5001 و به بالا

4 سال

تبصره 8: هتل هایی که دارای تالار پذیرایی و يا رستوران می باشند، قبوض نوسازي و عوارض پسماند جداگانه  ارسال گردد.

 

ماده

عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از  زباله­های شهری وفاضلاب درکلیه کاربری­ها

شهرداری زنجان جهت ارائه خدمات بهينه و مطلوب به شهروندان و فرهنگ­سازی عمومي، ساعات مشخصی را در شبانه روز جهت جمع­آوری، حمل و دفن زباله­های شهری اطلاع­رسانی نموده است. در این راستا برخی از نهادها، ادارات، مدارس وکسبه که نقش به سزایی را در تولید زباله با حجم بالا دارند، بدون رعایت ساعات مشخصه اقدام به رهاسازی زباله­ها و فاضلاب­های خود درکنارگذرها می­نمایند، که باعث رشد و انتشار انواع بیماری­ها و آلودگی­های شهری شده است. لذا جهت جلوگیری از چنین اقدامات ذیل شامل حال متخلفین خواهد شد.

1- عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از رهاسازي  زباله­های شهری درهرنوع کاربری (غیر ازمسکونی) خارج از وقت مقرر

بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم تکرار آن با مهلت 15 روزه.

بار دوم: صدور و ارسال اخطاریه کتبی و عوارض معادل 50 درصد تعرفه یکساله حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه مورد نظر با مهلت يكماهه.

بار سوم: صدور و ارسال اخطاریه کتبی و عوارض معادل کل تعرفه یکساله حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه مورد نظر با مهلت يكماهه.

تبصره: درصورت تحویل آخرین اخطاریه (اخطار سوم) و عدم رفع مشکل در مدت مقرر، شهرداری موظف است پرونده مربوطه را به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردای­ها ارجاع نماید.

2- عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از رهاسازی فاضلاب واحدهای تجاری اداری وصنعتی و... (غیر از مسکونی) در سطح معابر و شوارع

بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضلاب مربوطه با مهلت 15 روزه.

بار دوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و أخذ مبلغ2,000,000ریال با مهلت يكماهه.

بار سوم: در صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ مبلغ 3,000,000 ريال با مهلت يكماهه.

تبصره: درصورت تحویل آخرین اخطاریه (اخطار سوم) و عدم رفع مشکل در مدت مقرر، شهرداری موظف است پرونده مربوطه را به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردای­ها ارجاع نماید.

3- عوارض رفع آلودگي و پاكسازي ناشي از رهاسازی فاضلاب واحدهای مسکونی در سطح معابر و شوارع

بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضلاب مربوطه با مهلت 15 روزه.

بار دوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ مبلغ 500,000 ریال با مهلت يكماهه.

بار سوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده (یک ماهه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و أخذ مبلغ1,000,000 ريال با مهلت يكماهه.

تبصره 1: شناسایی و صدور اخطاریه توسط مأمورین اداره اجرائیات با هماهنگی مناطق مربوطه صورت پذیرفته و مبالغ طی فیش­های تعبیه شده ازطریق مناطق سه­گانه شهرداری درحوزه استحفاظی و به حساب مربوطه واریز می­گردد، وصول هرگونه وجه نقد دراین خصوص ممنوع بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

تبصره2: درصورت تحویل آخرین اخطاریه (اخطار سوم) و عدم رفع مشکل در مدت مقرر، شهرداری موظف است پرونده مربوطه را به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردای­ها ارجاع نماید.

ماده

عوارض رفع سد معبر دست فروشان (به استثناي واحدهاي تجاري)

دست فروشاني که در معابرعمومی منجر به سد معبر مي­گردند، در صورت جمع­آوري اموال آنها توسط مأمورين سد معبر، شهرداري مبالغ زير را به عنوان عوارض رفع سد معبر از متخلف دريافت خواهد نمود.

عوارض رفع سد معبر دست فروشان

شرح

ارقام بريال

 

بار اول (صدور اخطاريه اول)

500.000

 

بار دوم (صدور اخطاريه دوم)

1.000.000

 

بار سوم (صدور اخطاريه سوم)

2.000.000

 

تبصره 1: در هر مرحله افرادی که کالاهایشان توسط مأمورین مبارزه با سد معبر جمع­آوري گردیده، میبایست ظرف مدت 7 روز نسبت به پرداخت عوارض و هزينه باربري با حجم كم (قابل حمل با چرخ دستي و ماشين سواري) مبلغ 100.000 ريال و حجم متوسط (قابل حمل با وانت و نيسان) 300.000 ريال و بار بيش از آن 500.000 ريال اقدام، و جهت ترخیص کالاهای خود مراجعه نمايند. در صورت عدم اقدام در ظرف مهلت مدت مقرر، بعد از آن روزانه 100.000 ريال به عنوان هزینه انبارداری از متخلف دریافت خواهد شد.

تبصره 2: کالاهای جمع­آوري شده طی صورت جلسه­ای باید به تایید مالک اجناس برسد، در صورت استنکاف مالک از امضای صورت جلسه، امضای مأمور نیروی انتظامی همراه با مأمور اجرائیات، کافی خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه کالاهای جمع­آوري شده مالک فاسد شدنی باشد متخلف می­بایست ظرف مدت 24 ساعت با ارائه قبض واريزي عوارض و هزينه باربري جهت تحویل کالاهای خویش مراجعه و نسبت به ترخیص اقدام نماید، در غیر این صورت خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت..

تبصره 4: در خصوص ساير كالاها (به جز كالاهاي مشمول تبصره 3) صاحب كالا ميبايست طي 7 روز پس از واريز مبالغ مربوط به عوارض رفع سد معبر و هزينه باربري جهت ترخيص كالا اقدام نمايد. در غیر این صورت علاوه بر هزينه­هاي انبارداري، خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود. بعد از يكماه در صورت عدم مراجعه صاحبان كالا، شهرداري راساً نسبت به اموال تصميم گيري نموده و مالك هيچ ادعايي نمي­تواند داشته باشد.

تبصره 5: متخلفین ميبایست تعهد نامه­ای مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداری ارائه نمایند.

تبصره 6: حسن اجراي تشكيل پرونده براي افراد متخلف، دريافت فيش­هاي واريزي بابت عوارض و هزينه هاي مربوطه طبق موارد فوق­الذكر و صدور اخطارهاي هر مرحله، بر عهده مسئولين اجرائيات مناطق مي­باشد.

 

 

 

ماده

عوارض رفع سد معبر واحدهاي صنفي

واحدهای صنفی که در معابر عمومی منجر به سد معبر مي­گردند، شهرداري تعرفه زير را به عنوان عوارض رفع سد معبر از متخلف دريافت خواهد نمود.

عوارض رفع سد معبر واحدهاي صنفي

شرح

عوارض يك متر مربع

بار اول (صدور اخطاريه اول)

P2

بار دوم (صدور اخطاريه دوم)

P3

بار سوم (صدور اخطاريه سوم)

P5

× S  عوارض يك متر مربع = عوارض رفع سد معبر واحدهاي صنفي

P= قيمت منطقه اي دارايي

S = مساحت سد معبر ايجاد شده

 

تبصره 1: شهرداري موظف است در مرحله از مراجعه و مشاهده تخلف نسبت به صدور اخطاريه و قبض عوارض مربوطه اقدام و  در بار سوم ضمن صدور اخطاريه نسبت به جمع آوري اقلامي كه منجر به سد معبر شده اند مبادرت نمايد. افرادی که کالاهایشان توسط مأمورین مبارزه با سد معبر جمع­آوري گردیده، میبایست ظرف مدت 7 روز نسبت به پرداخت عوارض مذكور و هزينه هاي باربري با حجم كم (قابل حمل با چرخ دستي و ماشين سواري) مبلغ 100.000 ريال و حجم متوسط (قابل حمل با وانت و نيسان) 300.000 ريال و بار بيش از آن 500.000 ريال اقدام و جهت ترخیص کالاهای خود مراجعه نمايند. در صورت عدم اقدام در ظرف مهلت مدت مقرر، بعد از آن روزانه مبلغ 100.000 ريال به عنوان هزینه انبارداری از متخلف دریافت خواهد شد.

تبصره 2: کالاهای جمع­آوري شده طی صورت جلسه­ای باید به تایید مالک اجناس برسد، در صورت استنکاف مالک از امضای صورت جلسه، امضای مأمور نیروی انتظامی همراه با مأمور اجرائیات، کافی خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه کالاهای جمع­آوري شده مالک فاسد شدنی باشد متخلف می­بایست ظرف مدت 24 ساعت با ارائه قبض واريزي عوارض و هزينه هاي باربري، جهت تحویل کالاهای خویش مراجعه و نسبت به ترخیص اقدام نماید، در غیر این صورت خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت..

تبصره 4: در خصوص ساير كالاها (به جز كالاهاي مشمول تبصره 3) صاحب كالا ميبايست طي 7 روز پس از واريز مبالغ مربوط به عوارض رفع سد معبر و هزينه هاي مربوط به باربزي، جهت ترخيص كالا اقدام نمايد. در غیر این صورت علاوه بر هزينه­هاي انبارداري، خسارت حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کالا خواهد بود و بعد از يكماه در صورت عدم مراجعه صاحبان كالا، شهرداري راساً نسبت به اموال تصميم گيري نموده و مالك هيچ ادعايي نمي­تواند داشته باشد

تبصره 5: متخلفین ميبایست تعهد نامه­ای مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداری ارائه نمایند.

تبصره 6: حسن اجراي تشكيل پرونده براي افراد متخلف، دريافت فيش­هاي واريزي بابت عوارض و هزينه هاي مربوطه طبق موارد فوق­الذكر و صدور اخطارهاي هر مرحله، بر عهده مسئولين اجرائيات مناطق مي­باشد.

 

 

ماده

تعرفه عوارض وسائط نقلیه غير سواري

ردیف

شرح

مبلغ عوارض (ارقام بريال)

1

انواع کامیون های 6 چرخ

600.000

2

انواع کامیون های 10 چرخ

800.000

3

انواع کامیون های 10 چرخ به بالا

1.000.000

4

انواع اتوبوس

800.000

5

انواع مینی بوس

500.000

6

انواع وانت تک کابین

400.000

7

انواع ماشین آلات سنگین راهسازی ساختمانی، حفاری، از قبیل لودر، گریدر، بیل مکانیکی، جرثقيل، بابكت و ...

1.500.000

8

انواع موتور سیکلت دنده­ای

120.000

9

انواع موتور سیکلت گازی

50.000

تبصره: نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد عوارض سالیانه به آنها تعلق می­گیرد و بایستی شهروندان نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند لذا؛ به استناد بند (و) ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهری (صرفاً موضوع بند الف و ب ماده 43 قانون فوق) جریمه آن به میزان 2 درصد به ازای هر ماه تأخیر قابل وصول است.

 

فصل چهارم

 

 

تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي

به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي، "در پروانه­هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي­شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان­ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي­كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتيكه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به 2 برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسالي كه بگذرد عوارض مدت فوق به 2 برابر مأخذ سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود". از سال 1397 در قبوض نوسازي  اعمال خواهد شد.

 

ماده

عوارض اجازه فک پلمپ

از ابتدای سال 1392 اماکنی که در اجرای تصمیمات کمیسیون­های مربوطه پلمپ می­گردند، عوارض جهت فک پلمپ (در راستاي دستور مقام قضائي) برای بار اول پانصد هزارریال أخذ گردد و در صورت تکرار برای بار دوم دو ميليون و پانصد هزار ریال و برای بار سوم هفت میلیون و پانصد هزار ریال دریافت و به حساب شهرداری مربوطه واریز ­گردد.

 

ماده

عوارض معاینه فنی مصوب

به شهرداری اجازه داده می­شود ازکلیه خودروها اعم از سبک و سنگین معادل 10 درصد هر معاینه فنی وصول نماید

مراکز معاینه فنی موظفند مبالغ مذکور را به صورت مجزا به حساب اعلامی شهرداری (سازمان حمل و نقل بار و مسافر) واریز نمایند، این مبالغ بایستی به حساب سازمان خدمات موتوری واریز و جهت راه اندازی و یا تهیه خودروهای مورد نیاز خدمات عمومی شهری هزینه گردد.

ماده

 عوارض خوابگاه­های دانشجويي

به شهرداري اجازه داده مي­شود تا از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مكان و ملك خود را بدون تغيير كاربري جهت استفاده خوابگاه دانشجويي اجاره دهند، معادل 5 درصد مبلغ ماهيانه اجاره را به شهرداری پرداخت نماید .

تبصره 1: تشخيص محل خوابگاه دانشجويي با كارشناس شهرداري مي­باشد.

تبصره 2: مالك محل (ساختماني،‌ آپارتمان و پانسیون) عوارض شهرداري را در پايان هر سه ماه به شهرداري پرداخت نمايد.

تبصره 3: در صورتيكه مالك از ارائه قرارداد يا اجاره نامه خودداري نمايد عوارض آن معادل P7 به ازاي هر متر مربع در ماه محاسبه و وصول مي­گردد.

 

 

ماده

عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده فعاليت هاي توليدي، خدماتي و اقتصادي

شرح

عوارض براي يك متر مربع

عوارض بر فعاليت هاي تجاری

P4

عوارض بر سایر فعاليت ها غیر از تجاری

P5/1

(عوارض يك متر مربع × متراژ مورد استفاده)= فرمول نحوه محاسبه عوارض بر فضاي شهري فعاليت هاي توليدي، خدماتي و اقتصادي

 

تبصره 1: عوارض بر فضاي شهري ماده 77 قانون شوراها، سالانه توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد گرديد.

تبصره 2:وصولي از محل عوارض بر فضاي شهري رديف كد 104003 درآمدي  تحت عنوان عوارض بر پروانه هاي كسب و پيشه و حق صدور پروانه منظور خواهد گرديد.

تبصره 3: مبالغ وصول شده مي­بايست در راستاي ايجاد زير ساخت­هاي توسعه، عمران شهري هزينه گردد.

تبصره 4: تا زمان مميزي جديد شهر، ملاك محاسبه عوارض طبق فرمول تعرفه عوارض مربوطه و اطلاعات اعياني ملك طبق پرونده هاي موجود در شهرداري مي­باشد.

تبصره 5: با توجه به اينكه مرجع رسيدگي به اعتراضات مربوط به عوارض ماده 77 (ق.ش) مي­باشد، لذا در صورت اعتراض به مبلغ عوارض بر فضاي شهري موضوع اعتراض به ماده 77 (ق.ش)  ارجاع و رسيدگي خواهد گرديد.

تبصره6: به املاكي كه مبادرت به فعاليت غير مرتبط با كاربري مصوب نمايند، عوارض بر فضاي شهري نيز تعلق مي­گيرد.

تبصره 7: شهرداري موظف است سه ماه پس از تصويب و ابلاغ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده فعاليت هاي توليدي، خدماتي و اقتصادي اقدام و پس از تأیید شوراي اسلامي شهر اجرايي نمايد.

 

 

 

ماده

عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري (عرصه)

با عنایت به مصوبات مورخ 19/11/1364 و 7/2/1366 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط منطقه­بندی و تعیین تراکم­های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح­های توسعه شهری و در جهت کمک به اجرای طرح تفصیلی تجدید نظر مصوب و طرح تملک اراضی و توسعه شبکه معابر و گسترش فضاهای سبز شهری و تأمین هزینه های آن مقرر می­گردد. با توجه به نقشه کاربری اراضی مصوب طرح تفصیلی تجدید نظر و مطابقت آن با نقشه پایه مصوب سال 1367، چنانچه پلاکی بر اساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است صدور هرگونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدید نظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال 1367 با کاربری پیشنهادی طرح تجدید نظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود. مقرر گرديد  شهرداري در جهت اجراي موضوع دريافت يك دوم مابه التفاوت ارزش افزوده اوليه پلاك طبق كاربري مصوب سال 1367 با كاربري پيشنهادي طرح تجديد نظر؛ شهرداري با ارسال پرونده به كارشناس رسمي دادگستري و مبلغ تعيين شده تحت عنوان عوارض تغيير كاربري عرصه وصول مي گردد.

 

 

ماده

عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري (اعيان)

در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدید نظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدید نظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود. شهرداري در جهت اجراي موضوع فوق، با ارسال پرونده به كارشناس رسمي دادگستري و مبلغ تعيين شده تحت عنوان عوارض تغيير كاربري اعيان وصول مي گردد.

تبصره 1: با توجه به اينكه يك پنجم سرقفلي نسبت به اعيان ملك محاسبه مي­شود و با عنايت به حفظ كاربري پلاك مذكور، در صورتيكه سرقفلي پس از مدتي تخريب و طبق ضوابط براي آن پلاك  مجدداً كاربري تجاري در نظر گرفته شود، جهت صدور مجوز ساخت يك پنجم ارزش سرقفلي طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري قابل محاسبه و وصول مي­باشد.

تبصره 2: چنانچه در حرایم شهر از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به تصویب صدور مجوز تجاری و یا خدماتی اقدام گردد شهرداری  به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبادرت به ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت اخذ یک پنجم سرقفلی نماید.

 

ماده

عوارض ارزش افزوده ناشي از  افزايش دهنه اضافي

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورتيكه مغاير با پروانه ساختماني، بدون افزايش متراژ تجاري و كارگاهي  نسبت به احداث دهنه اضافي و يا افزايش عرض دهنه بيش از مجوز صادره اقدام نمايند، در صورتيكه پرونده ايشان در كميسيون ماده 100 (ق.ش) مطرح و با توجه به عدم افزايش اضافه بنا، به شهرداري ارجاع گردد تا شهرداري در اين خصوص رأساً اقدام نمايد؛ در اين شرايط جهت تعيين ارزش افزوده ناشي از افزايش دهنه، پرونده به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و مبلغ يك پنجم سرقفلي اعلامي تحت عنوان عوارض افزايش دهنه اضافي اخذ خواهد گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

ماده

اداره حمل و نقل وترافیک

ردیف

عنوان عوارض یا بهای خدمات

(ارقام بريال)

1

اجاره بها پارکینگ

10.000 ريال در ساعت اول و

8.000 ريال به ازاي هر ساعت توقف

2

 بهای خدمات (اجاره بالابر) به ازای هرساعت

1.200.000

3

عوارض  پاركبان خودرو (پارك حاشيه اي معابر داراي مجوز)

 نيم ساعت اول رايگان و از دقيقه 31 تا دقيقه 60 به مبلغ 7.500 ريال و توقف بيش از 60 دقيقه به ازاي هر ساعت توقف 15.000  ريال

4

عوارض  پاركبان موتور سيكلت

5.000

5

نرخ پاركينگ در املاك خصوصي

20.000 ريال در ساعت اول و

 10.000 ريال به ازاي هرساعت توقف

6

املاك عمومي (دانشگاه­ها، مراكز آموزشي، مذهبي و ...)

8.000 ريال در ساعت اول و

 5.000 ريال به ازاي هرساعت توقف

 

تبصره 1: به منظور توزیع ظرفیت موجود توقفگاه­هاي حاشیه معابر و روان سازی و برقراری نظم در ترافیک و جلوگیری از توقف­های طولانی توسط تعدادی از دارندگان وسایل نقلیه و افزایش سرعت در عبور دهی و تخلیه به موقع معابر به استناد ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شـهرداری اجـازه داده شـود با همـاهنگی و همکاری با نیروی انتـظامی و انجام اهداف فوق توسـط مجـری طـرح (پیمانکار) در سال 1397 عوارض هر ساعت توقف در حاشيه معابر طبق رديف 3 ( عوارض پارك موتور سيكلت) و  رديف 4 ( عوارض پارك انواع خودرو)طبق جدول فوق محاسبه و اخذ گردد.

لازم به ذكر است كه طبق قانون مذكور توقف براي نيم ساعت اول رايگان بوده و حق توقف براي زمان بيش از نيم ساعت محاسبه خواهد شد، از (31 دقيقه تا دقيقه 60ام 7.500 ريال) بيش از يك ساعت به ازاي هر ساعت (بازه يك ساعت) توقف 15.000 ريال مي باشد.

تبصره 2: تعیین تعرفه پارکینگ املاک خصوصی توسط شهرداری، به منزله تعهد شهرداری در قبال هرگونه حوادث نمی باشد.

 

 

 

اداره حمل و نقل وترافیک

بهاي  خسارت وارده به اقلام و علائم ترافيكي سطح شهر

رديف

نوع عمليات

واحد

تهيه ونصب واجراء

ارقام (بريال)

1

تابلو ترافيكي ايست هشت ضلعي و دايره اي فريم دار به قطر 60 سانتي متر با پايه

عدد

1.750.000

2

تابلو ترافيكي دايره اي فريم دار به قطر 37 سانتي متر با پايه

عدد

1.500.000

3

تابلو ترافيكي مربع فريم دار 40سانتي متر با پايه

عدد

1.500.000

4

تابلو ترافيكي مثلثي فريم دار به قطر 60 سانتي متر با پايه

عدد

1.750.000

5

تابلو ترافيكي مستطيلي فريم دار به ابعاد 75*50 با پايه

عدد

2.000.000

6

تابلو ترافيكي مستطيلي فريم دار به ابعاد 50*33 با پايه

عدد

1.600.000

7

تابلو ترافيكي مستطيلي فريم دار به ابعاد 60*20- شبرون با پايه

عدد

1.000.000

8

تابلو  پرچمي اسامي كوچه به ابعاد 80*33 با پايه

عدد

2.100.000

9

تابلو  پرچمي اسامي كوچه به ابعاد 100*58 با پايه

عدد

3.260.000

10

تابلو  راهنماي مسير به ابعاد 70*200 با پايه

عدد

12.000.000

11

پايه دوبل براي تابلو راهنماي مسير

عدد

4.000.000

12

تابلو راهنماي مسير به ابعاد مختلف  از نوع ريلي 10 ساله بدون پايه

هر متر مربع

4.500.000

13

پايه هشت وجهي تابلو هاي راهنماي مسير بطول 5.8 متر

هر اصله

35.000.000

14

تابلو ترافيكي سولار به طول ضلع يا قطر 60 سانتي متر با پايه

عدد

8.000.000

15

پلاك شب نما براي گاردريل وحفاظ پل ها

عدد

90.000

16

بشكه ترافيكي

عدد

1.720.000

17

استوانه ايمني

عدد

520.000

18

سرعتگير پلاستيكي5 *33*90

عدد

780.000

19

جداكننده پلاستيكي 15*50

عدد

850.000

20

پايه چراغ راهنمايي5/5*6

عدد

15.000.000

21

پايه چراغ راهنمايي4 متري

عدد

5.500.000

22

پايه چراغ راهنمايي 3متري

عدد

4.500.000

23

فنداسيون براي پايه هاي 6 متري

عدد

5.500.000

24

فنداسيون براي پايه هاي 3 متري و 4 متري

عدد

3.000.000

25

چراغ راهنمايي سه خانه بدنه پلي كربنات واز نوع لامپي

دستگاه

3.000.000

26

چراغ راهنمايي دو خانه بدنه پلي كربنات واز نوع لامپي

دستگاه

2.100.000

27

چراغ راهنمايي يك خانه بدنه پلي كربنات و از نوع لامپي

دستگاه

1.200.000

28

چراغ راهنمايي سه خانه  سوارگوبدنه الومنيوم و از نوع LED

دستگاه

11.000.000

29

چراغ راهنمايي دو خانه  سوارگوبدنه  الومنيوم و از نوع LED

دستگاه

6.500.000

 

 

 

 

اداره حمل و نقل وترافیک

بهاي  خسارت وارده به اقلام و علائم ترافيكي سطح شهر

رديف

نوع عمليات

واحد

تهيه ونصب واجراء

ارقام (بريال)

30

چراغ راهنمايي سه خانه  سوارگوبدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

9.500.000

31

چراغ راهنمايي دو خانه  سوارگوبدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

5.600.000

32

چراغ راهنمايي تك خانه  سوارگوبدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

3.200.000

33

چراغ راهنمايي سه خانه بدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

7.500.000

34

چراغ راهنمايي دو خانه بدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

4.950.000

35

چراغ راهنمايي يك خانه بدنه پلي كربنات و از نوع LED

دستگاه

2.600.000

36

چراغ راهنمايي سه خانه بدنه الومنيوم و از نوع سولار خورشيدي

دستگاه

22.000.000

37

چراغ راهنمايي دو خانه بدنه الومنيوم واز نوع سولار خورشيدي

دستگاه

17.000.000

38

چراغ راهنمايي تك خانه بدنه الومنيوم  واز نوع سولار خورشيدي

دستگاه

9.900.000

39

تابلو علايم راهنمايي سولار (سرعتگير -عابر پياده و..) به ابعاد 60 *60

دستگاه

6.000.000

40

معكوس شمار

دستگاه

16.000.000

41

دستگاه فرماندهي چهار فاز

دستگاه

28.000.000

42

كابل برق 2*1/5

هر متر طول

22.000

43

كابل برق 4*1/5

هر متر طول

30.000

44

كابل برق 2*2/5

هر متر طول

30.000

45

كابل برق 4*2/5

هر متر طول

40.000

46

پايه تابلو معابر و ترافيكي با قطر لوله 6

عدد

1.000.000

.0

47

پايه تابلو معابر و ترافيكي با قطر لوله 8

عدد

1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره حمل و نقل وترافیک

بهاي  خسارت وارده به اقلام و علائم ترافيكي سطح شهر

رديف

نوع عمليات

واحد

تهيه ونصب واجراء

ارقام (بريال)

1

كنترلر هوشمند 16 كاناله

دستگاه

515.000.000

2

كيس 16سيگنال گروپ 16 كاناله

دستگاه

400.000.000

3

بردpif

دستگاه

62.100.000

4

برد cpu

دستگاه

41.400.000

5

برد دتكتور 16كاناله

دستگاه

46.000.000

6

برد پرسناليتي

دستگاه

21.275.000

7

برد  site idبه همراه كابل flat

دستگاه

4.370.000

8

برد ال سي بي

دستگاه

44.712.000

9

برد فلشر

دستگاه

9.200.000

10

حوضچه 40*40به همراه درب

عدد

7.200.000

11

حوضچه 50*70به همراه درب

عدد

8.970.000

12

فنداسيون پيش ساخته كنترلر هوشمند

عدد

9.200.000

13

فانوس سه خانه led

دستگاه

10.350.000

14

فانوس دو خانه led وعابر پياده

دستگاه

6.325.000

15

كابل كنترل زميني 4سيمه 1/5*4

هر متر طول

41.745

16

كابل كنترل زميني 4سيمه 1/5*16

هر متر طول

126.500

17

كابل مخابراتي 0/6

هر متر طول

14.375

18

كابل زميني تك سيمه 2/5*1

هر متر طول

16.330

19

كابل زميني دو سيمه 2/5*2

هر متر طول

34.500

20

تهيه ونصب پايه چراغ راهنمايي5/5*6

عدد

18.000.000

21

تهيه ونصب پايه چراغ راهنمايي4 متري

عدد

5.500.000

22

تهيه ونصب پايه چراغ راهنمايي 3متري

عدد

4.500.000

23

فنداسيون براي پايه هاي 6متري

عدد

5.500.000

24

فنداسيون براي پايه هاي 3متري

عدد

3.000.000

تبصره: چنانچه به كالاهاي ترافيكي (عادي و هوشمند) طي سوانحي كه از طريق وسايط نقليه و يا شهروندان خسارتي وارد آيد كه منجر به خرابي يا نقص در تجهيزات گردد، عوامل محترم نيروي انتظامي و يا پليس راهور پس از دريافت مدارك فرد متخلف، فرد يا اشخاص را به حوزه ترافيك شهرداري معرفي نمايند و پس از جبران خسارت وارده طبق تعرفه­هاي فوق الذكر؛ استرداد مدارك نيز با تاييديه حوزه ترافيك شهرداري پس از وصول (هزينه اموال خسارت ديده) قابل تحويل مي­باشد.

 

 

 

 

ماده

 

خدمات واحد فنی عمرانی

حفاری: بهای خدمات ترمیم معابر

ماده 1: مبنای اخذ بهای خدمات معابر از دستگاه­ها و شرکت­های خدمات­رسان برابر آخرین فهرست­ بهای مورد عمل سازمان برنامه و بودجه كشور می­باشد و به استناد ماده 103 قانون شهرداری­ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات بعدی، کلیه شرکت­های حفار مکلفند قبل از هر گونه حفاری از شهرداری مجوز کتبی اخذ نمایند.

ماده 103 قانون شهرداری: کلیه وزارتخانه­ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، برق، آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه­های عمومی و فرعی و رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف است هرگونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد، در غير اين صورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

تبصره 1 : تمامی حفاری­ها (نوارهای حفاری، اتفاقات و حفاری مردمی) بعد از اخذ مجوز حفاری امکان­پذیر خواهد بود.

تبصره 2 : بهای خدمات آسفالت توسط شرکت­های حفار با رعایت مفاد دستورالعمل حفاری (نحوه حفاری در سطح شهرداریهای کشور، حوزه معاونت محلی و عمران شهری اداره کل امور شوراهای شهر و شهرداریها) طبق فهرست بهای پایه ترمیم و بازسازی نوار حفاری آخرين سال ابلاغي  با اعمال ضریب منطقه­ای  برابر مقررات قابل وصول خواهد بود  و چنانچه در هر سال فهرست بها منتشر نشود، بهای ردیف­های آخرین فهرست بهای ابلاغی با اعمال شاخص گروهی فصل هشتم (عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری) فهرست بهای واحد پایه شبکه توزیع آب مورد تعدیل قرار می­گیرد (طبق بند 8 فهرست بهای ترمیم).

تبصره 3: چنانچه دستگاه­های حفار در اجرای ماده 103 قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری براساس آئین­نامه هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس فهرست بهاي پايه ترميم و بازسازي نوار حفاري وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود.

تبصره 4: ترمیم نوارهای حفاری طبق مقررات آئین نامه 234 و دتایل­های فنی آئین­نامه ترمیم نوارهای حفاری شهرداری انجام می­شود.

تبصره 5: بهاي هرگونه حفاري (اعم از اتفاقات و نوارهاي حفاري) طبق فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري سال 1395 ابلاغي تحت شماره 672047/ 95 مورخ 24/05/1395 سازمان برنامه و بودجه كشور و جرايم مربوطه مطابق جدول هزينه­هاي مازاد، محاسبه و اخذ خواهد گرديد.

تبصره 6: سقف حساب­هاي في مابين با ارگان­هاي حفار 10.000.000.000 ريال و مابقي خدمات در صورت واريز نقدي امكانپذير خواهد بود.

تبصره 7: تبصره 5 برای حفاری­های انشعاب شهروندان با توجه به عرض معبر، معابر اصلی 2 و معابر فرعي 1.5 برابر بهای ترمیم سطح مقطع حفاري دریافت می­گردد.

تبصره 8: در صورتیكه شرکت­­های خدمات­رسان و شهروندان خسارت­های مازاد دیگری علاوه بر موارد ذکر شده در فهرست بهای ترمیم نوار حفاری داشته باشند موظف به ترمیم خواهند بود. و در صورت ترمیم توسط شهرداری هزینه آنها طبق فهرست بهای ابنیه همان سال بعلاوه 10% محاسبه و اخذ خواهد گردید. 

تبصره 9: شهرداري زنجان نيز مكلف است قبل از انجام روكش، مراتب را به صورت كتبي به شركت­هاي حفار اعلام نمايد تا هرگونه اصلاح شبكه، انجام تعميرات، تعويض، بازسازي و يا امور مرتبط به وظايف ايشان قبل از روكش به انجام رسد. در صورت عدم مكاتبه شهرداري، مسئوليتي متوجه شركت حفار نخواهد بود.

تبصره 10: در صورت رعايت تبصره 9 نوسط شهرداري حفاري در آسفالت با عمر كمتر از 4 سال ممنوع است و در صورت بروز اتفاق، حفاري صورت گرفته غيرمجاز تلقي خواهد شد و هزينه حفاري برابر ماده 10 فصل پنجم آئين نامه حفاري اخذ خواهد شد.

تبصره 11: در صورت عدم تحويل به موقع مسير حفاري پس از اتمام عمليات (زمان مندرج در مجوز)، به ازاي هر ماه تأخير در تحويل، طبق جرايم مندرج در جدول خدمات مازاد محاسبه و منظور خواهد گرديد

ماده 2: صدور مجوز حفاري (بجز حفاری اتفاقات) در تاریخ­های ذیل ممنوع خواهد بود (به استثناء موارد ضروری طبق نظر مساعد مقامات مسئول).

الف: ایام بازگشایی مدارس:  از 15ام شهريور تا 15ام مهر.

ب: ماه­های سرد سال : از تاريخ 15 ام آبان تا 15 ام فروردين (ماه­هاي زير 10+ به مدت 10 روز متوالي).

ج: ایام محرم : یکم تا سیزدهم محرم.

ماده 3: رعايت تمامي مقررات عمومي و فني مخصوصا استفاده از کاتر و تراكم بستر حفاري (تراكم اعم از غرقاب، شفته آهكي و يا تراكم با غلتك) براي  كليه حفاري­هاي (نوارهاي حفاري و اتفاقات با اخذ مجوز) لازم­الاجرا مي­باشد.

ماده 4: برای شرکت­های خدمات رسان بهای خدمات حفاری، در صورت پرداخت نقدی طبق جداول اعلامی در ابتدای سال و در صورت درج در حساب­های فی­مابین (با توجه به ارسال شاخص گروهی دوره انجام حفاری در آذر ماه همان سال) به روز محاسبه و در حساب­های فی­مابین لحاظ خواهد گردید.

ماده 5: در صورت عدم رعایت مقررات عمومی دستورالعمل نحوه حفاری در سطح شهرداری­های کشور، حوزه معاونت محلی و عمران شهری اداره کل امور شوراهای شهر و شهرداریها و آئین­نامه ترمیم نوارهای حفاری و مفاد مجوز حفاری توسط شرکت­های خدمات­رسان و اشخاص حقیقی بهای­ خدمات مازاد بر شرایط عادی مطابق جدول ذیل اخذ خواهد گردید.

 

 

 

مرحله قبل از حفاری

موارد

رديف

شرح مراحل مختلف حفاري

خدمات مازاد بر عدم رعایت مقررات بهاي

موارد ايمني

1

عدم استفاده از تابلوهای راهنمایی و رانندگی , چراغ چشمک زن و عدم رعایت شرایط خاص تعیین شده در مجوز حفاری

تعطیلی کار و دو برابر هزينه حفاري

2

عدم نصب تابلوی مشخصات پروژه و مجریان مربوطه در ابتدا و انتهای پروژه

50% هزينه حفاري

3

عدم استفاده از نوار زرد و داربست فلزی

تعطیلی کار و دو برابر هزينه حفاري

موارد فني

4

عدم استفاده از ماشین آلات ذکر شده در مجوز حفاری

دو برابر هزينه حفاري

5

عدم استفاده از کاتر

اخذ یک متر عرض بیش از عرض حفاری

6

عدم استفاده از پلیت بر روی ترانشه (اگر مورد جزو شرایط مجوز باشد)

دو برابر هزينه  حفاري

مرحله شروع حفاری

موارد فني

7

عدم رعایت عرض حفاری مندرج در مجوز

دو برابر هزینه عرض مازاد

8

عدم رعایت طول حفاری مندرج در مجوز

دو برابر طول حفاری مازاد

9

عدم مطابقت مسیرهای حفاری شده با مسیرهای درخواستی

دو برابر هزینه حفاری دارای مجوز

موارد خاص

10

حفاری بدون اخذ مجوز

پنج برابر هزینه دارای مجوز حفاری

11

حفاری در محلهایی که شهرداری در مجوز ممنوع نموده

سه برابر هزینه دارای مجوز حفاری

مرحله بعد از حفاری

موارد فني

12

عدم رعايت اصول فني (آئین نامه 234و مفاد مجوز حفاری) در پر كردن ترانشه

سه برابر هزينه كندن مجدد و پر كردن اصولي

13

عدم استفاده از مصالح مرغوب در پر كردن

دو برابر هزينه مصالح مورد نياز

14

آسيب به فضاي سبز و رفيوژ خيابانها

سه برابر هزينه ترميم ميزان آسيب ديده با توجه به نوع آن

موارد پاكسازي

15

عدم پاكسازي و شستشوي كامل مسيرهاي حفاري و معابر حاشيه

سه برابر هزينه پاكسازي

16

باقي ماندن نخاله و خاك حاصل از حفاري در محل

سه برابر هزينه نخاله برداري و حمل خاكها و پاكسازي

موارد تحويل

17

عدم تحويل بموقع مسير حفاري پس از اتمام عمليات (زمان مندرج در مجوز)

دو برابر هزينه كل عمليات ترميم و پاكسازي

18

عدم ترميم محل­هاي حفاري كه بعهده شركت خدمات­رسان گذاشته شده است

پنج برابر هزينه عمليات ترميم  و مصالح مورد نياز

 

 

 

 

 

 

    ماده

 

فروش اسناد مناقصه

 

رديف

شرح

مبلغ (ارقام بريال)

1

فروش اسناد استعلام بهاء يك طغري پاكت چاپي تا 15 برگ (A4)

100.000

2

فروش اسناد استعلام بهاء شامل يك طغري پاكت چاپي تا 30 برگ (A4)

150.000

3

فروش اسناد استعلام بهاء يك طغري پاكت چاپي تا 50 برگ (A4)

200.000

4

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپي تا 40 برگ (A4)

300.000

5

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپي تا 60 برگ (A4)

400.000

6

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپي  تا 100 برگ (A4)

500.000

7

فروش اسناد استعلام بهاء چهار طغري پاكت چاپي تا 200 برگ (A4)

700.000

8

فروش اسناد استعلام بهاء بيش از چهار طغري پاكت چاپي  و بيش از 200 برگ (A4) تا هر مقدار

1.000.000

 

تبصره 1 مبالغ اسناد فروش ميباست به حساب اعلامي شهرداري واريز گردد و دريافت هرگونه مبلغ به صورت نقدي ممنوع مي­باشد.

تبصره 2: شهرداري موظف است هنگام اعلام هرگونه مناقصه و مزايده مبلغ مربوط به فروش اسناد را (موارد مندرج در جدول فوق) در آگهي­هاي خود درج نمايد.

 

فصل دوم

ماده

آيين نامه ارزش معاملاتی ساختمان در رابطه با جرايم تخلفات ساختمانی (براي هر نوع سقف و هر تعداد طبقه با هرنوع مصالح) موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری­ها

رديف

سال

ارزش معاملاتي مسكوني

ارزش معاملاتي تجاري و ساير كاربري­ها

حذف يا كسري پاركينگ مسكوني

حذف يا كسري پاركينگ تجاري و ساير كاربريها

1

سال 97

1.300.000 +P5

1.400.000 +P5

P200

P140

2

سال 95 و 96

1.200.000 +P5

1.300.000 +P5

P180

P130

3

سال 94

1.100.000 +P5

1.200.000 +P5

160P

120P

4

سال 93

1.000.000 +P5

1.000.000 +P5

120P

P110

5

سال 92

800.000 + P5

800.000 + P5

100P

100P

6

سال 91

850.000

900.000

80P

90P

7

سال 90

800.000

850.000

1،000،000

1،300،000

 

8

سالهاي 87، 88 و 89

450.000

 

500.000

570.000

800.000

9

سالهاي 84، 85 و 86

350.000

400.000

410.000

450.000

10

سال 83

250.000

 

250.000

 

250.000

 

250.000

 

11

سال 82

200.000

200.000

200.000

200.000

12

سالهاي 80 و 81

160.000

160.000

160.000

160.000

13

سالهاي 78 و 79

140.000

140.000

140.000

140.000

14

سالهاي 76 و 77

140.000

140.000

140.000

140.000

15

سالهاي 74 و 75

130.000

130.000

130.000

130.000

16

سالهاي 72 و 73

130.000

130.000

130.000

130.000

17

سال 71 و قبل از آن)

120.000

120.000

120.000

120.000

 

تبصره 1: در تعيين ارزش معاملاتي كسري پاركينگ مسكوني و ساير كاربريها غیر از تجاری از ابتداي سال 91 تا 97 چنانچه قيمت منطقه­اي دارايي از 100.000 ريال بيشتر باشد، ملاك عمل محاسبه 100.000 ريال خواهد بود.

تبصره 2: در تعيين ارزش معاملاتي كسري پاركينگ تجاري از ابتداي سال 91 تا 97 چنانچه قيمت منطقه­اي دارايي از 150.000 ريال بيشتر باشد، ملاك عمل محاسبه 150.000 ريال خواهد بود.

 

 

 

فصل ششم

ماده

عوارض كسب و پيشه

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

آرایشگران زنانه

 

 

 

 

1

آرایشگری زنانه

60.000

75.000

 

آرایشگران مردانه

 

 

 

 

1

پیرایشگری مردانه

40,000

60.000

 

2

ترمیم مو و پوست

70.000

75.000

 

آلومینیوم کاران

 

 

 

 

1

تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی )

55,000

75.000

 

2

آلومینیوم سازی درب و پنجره

55,000

75.000

 

3

قاب سازی فلزی بجز آلومینیوم

45,000

75.000

 

4

تولید و تعمیر پارتیشن چوبی

55,000

75.000

 

5

تولید نرده استیل

55,000

75.000

 

6

خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )

45,000

75.000

 

آهن فروشان

 

 

 

 

1

خرده فروشی آهن آلات بجز فولاد

55,000

75.000

 

2

برش فلزات

45,000

75.000

 

3

عمده فروشی آهن آلات

90,000

75.000

 

4

عمده فروشی ضایعات فلزات

65,000

75.000

 

اغذیه فروشان

 

 

 

 

1

خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالس

55,000

75.000

 

2

کباب و حلیم پزی

35,000

75.000

 

3

ساندویچ فروشی

45,000

75.000

 

4

طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)

35,000

75.000

 

5

جگرکی (جگر، دل و قلوه)

35,000

75.000

 

6

لوبیا- عدسی و باقالی پزی

35,000

75.000

 

7

کبابی

35,000

75.000

 

8

خرده فروشی فرآورده های گوشتی

40,000

75.000

 

9

عمده فروشی فرآورده های گوشتی

40,000

75.000

 

باطریسازان
و باطری فروشان

 

 

 

 

1

باطری سازی

45,000

75.000

 

2

عمده فروشی باطری انواع خودرو

50,000

75.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

بافندگان فرش دستباف

 

 

 

 

1

رنگرزی و شستشوی نخ خامه کرک و پشم و ابریشم
( مواد اولیه فرش و تابلو فرش)

40,000

75.000

 

2

تولید فرش و قالی دستباف

40,000

75.000

 

3

چله دوانی و دارکش قالی یا فرش

40,000

75.000

 

4

پرداخت کار قالی یا فرش

40,000

75.000

 

بنکداران آجیل و خشکبار

 

 

 

 

1

فرآوري و بسته بندي آجیل و خشكبار ( خام و بو داده )

50,000

75.000

 

2

بوجاری در کارگاه

50,000

75.000

 

3

آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان نخود ذرت و گندم و شاهدانه

35,000

75.000

 

4

خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )

45,000

75.000

 

5

خرده فروشی برنج

45,000

75.000

 

6

خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ای

35,000

75.000

 

7

خرده فروشی سایر مواد غذایی و نوشیدنی طبقه بندی نشده در جای دیگر

45,000

75.000

 

8

خدمات مشاوره امور بازرگانی

45,000

75.000

 

9

عمده فروشی غلات و حبوبات بصورت حق العمل کاری

45,000

75.000

 

10

عمده فروشی برنج

45,000

75.000

 

11

عمده فروشی حبوبات

45,000

75.000

 

12

عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی

45,000

75.000

 

تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

 

 

 

1

تخلیه چاه

45,000

75.000

 

2

لوله کشی آب و فاضلاب

50,000

75.000

 

3

لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوز

50,000

75.000

 

4

نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانه

55,000

75.000

 

5

مونتاژ، نصب و تعمیر آسانسور و بالابر برقی

60,000

75.000

 

6

تولید لوله و اتصالات فلزی

65,000

75.000

 

7

خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

50,000

75.000

 

تراشکاران

 

 

 

 

1

تراشکاری موتور اتومبیل

50,000

75.000

 

2

تراشکاری وفلزکاری

50,000

75.000

 

3

قالب سازی فلزی

50,000

75.000

 

4

تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)

55,000

75.000

 

 

 

 

 

 

 

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

تزئینات داخلی ساختمان

 

 

 

 

1

تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)

45,000

75.000

 

2

دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطه

45,000

75.000

 

3

خرده فروشی فرش ماشینی

55,000

75.000

 

4

خرده فروشی لوازم تزیینی ساختمان

45,000

75.000

 

5

عمده فروشی انواع فرش و قالیچه

55,000

75.000

 

تعمیر کاران اتومبیل

 

 

 

 

1

فعالیت های مربوط به خدمات اداری و مشاوره ای وسایل نقلیه

55,000

75.000

 

2

تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدک

50,000

75.000

 

3

تبدیل موتورهای اتومبیل به گاز سوز

55,000

75.000

 

4

نمایندگی فروش خودروهای سبک و سنگین داخلی و خارجی

110,000

75.000

 

5

مکانیکی اتومبیل سبک

45,000

75.000

 

6

مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین

55,000

75.000

 

7

تعمیر لوازم گازی خودروهای گازسوز

55,000

75.000

 

8

تعمیر و تعویض جلوبندی خودرو

45,000

75.000

 

9

تعمیر و تعویض ترمز و کلاچ

45,000

75.000

 

10

تعمیر انواع جک خودرو

45,000

75.000

 

11

تعمیر و پرس انواع لوله و شیلنگ

45,000

75.000

 

12

طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل)

55,000

75.000

 

13

تولید واشر مقوایی و نسوز

45,000

75.000

 

14

ریخته گری انواع قطعات آهنی و چدنی

45,000

75.000

 

15

تولید وتعمیر انواع موتورهای بنزینی بجز وسایل نقلیه

45,000

75.000

 

16

عمده فروشی ضایعات فلزات

65,000

75.000

 

تعمیر کاران لوازم خانگی

 

 

 

 

1

تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویری

55,000

75.000

 

2

تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزر

55,000

75.000

 

3

تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزی

45,000

75.000

 

4

تعمیر اجاق گاز و بخاری

35,000

75.000

 

5

نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانه

55,000

75.000

 

6

تعميرات وسايل گازسوز

35,000

75.000

 

7

آبکاری انواع فلزات

45,000

75.000

 

8

تعمیر و نقاشی ظروف تفلون

45,000

75.000

 

9

تولید وتعمیر انواع یخچال و فریزر و آبسردکن غیر خانگی

55,000

75.000

 

10

تولید سایر لوازم خانگی گازسوزو قطعات آن و طبقه بندی نشده در جای دیگر

55,000

75.000

 

11

عاملیت توزیع گاز

55,000

75.000

 

12

توزیع گازهای صنعتی

55,000

75.000

 

 

 

 

 

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

13

خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیک

45,000

75.000

 

14

خرده فروشی گازهای ایمنی

50,000

75.000

 

تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری

 

 

 

 

1

تعمیر لوازم صوتی و تصویری

45,000

75.000

 

2

تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتی

45,000

75.000

 

3

تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداری

45,000

75.000

 

4

فعالیتهای خدماتی مجالس جشن

45,000

75.000

 

5

تولید و تعمیر انواع دستگاه های جوشکاری

45,000

75.000

 

6

تولید و تعمیر دستگاه های پزشکی و دندانپزشکی

50,000

75.000

 

7

خرده فروشی آلات موسیقی و صوتي

45,000

75.000

 

8

خرده فروشی ترازو و لوازم توزین

50,000

75.000

 

تعویض روغنی ها

 

 

 

 

1

تعویض روغن

45,000

75.000

 

2

تولید قطعات غیر فلزی اتومبیل

55,000

75.000

 

تولید و عرضه کنندگان صنایع دستی

 

 

 

 

1

ریخته گری انواع قطعات آهنی و چدنی

45,000

75.000

 

2

خمکاری فلزات

45,000

75.000

 

3

تولید و تعمیرو فروش ابزارآلات برنده غیر برقی

45,000

75.000

 

4

خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانه

45,000

75.000

 

تولیدکنندگان پوشاک

 

 

 

 

1

حوله و ملحفه دوزی

35,000

75.000

 

2

پشه بند، بادبان، بقچه، بیرق، پرچم دوزی، شمد و سجاده دوزی

35,000

75.000

 

3

سری دوزی لباس مردانه

65,000

75.000

 

4

کت و شلوار دوزی

45,000

75.000

 

5

تولید لباس زیر مردانه

50,000

75.000

 

6

سری دوزی لباس زنانه

65,000

75.000

 

7

تولید لباس بچه

65,000

75.000

 

8

لباس کار دوزی

45,000

75.000

 

9

دستکش و کلاه دوزی

35,000

75.000

 

10

تولید لباس ورزشی

65,000

75.000

 

11

پلیسه انواع لباس

45,000

75.000

 

 

 

 

 

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

جوراب و تریکو بافان

 

 

 

 

1

جوراب بافی

50,000

75.000

 

2

تریکو دوزی

50,000

75.000

 

چاپخانه داران

 

 

 

 

1

تابلوهای تبلیغات و چاپ دیجیتال

45,000

75.000

 

2

دفتر فني خدمات چاپ

50,000

75.000

 

3

چاپ افست و ملخی

65,000

75.000

 

4

چاپ تریکو (چاپ سیلک اسکرین)

50,000

75.000

 

5

تولید جعبه و قوطی و لوله مقوایی

55,000

75.000

 

6

خدمات چاپ

50,000

75.000

 

7

دفتر سازی

55,000

75.000

 

8

لیتوگرافی و گراور و کلیشه سازی

55,000

75.000

 

9

صحافی

45,000

75.000

 

10

حروف چینی و خدمات نشر به صورت مکتوب

55,000

75.000

 

11

مهر و پلاک سازی(توليد و تعمير)

45,000

75.000

 

12

خرده فروشی انواع کارت (کارت دعوت ،پستال و...)

45,000

75.000

 

خرازان

 

 

 

 

1

خرازی

45,000

75.000

 

2

خرده فروشی بدلیجات تزیینی

45,000

75.000

 

خشکشویی و لباسشویان

 

 

 

 

1

قالی شویی (قالی قالیچه موکت- تابلو فرش)

65,000

75.000

 

2

فعالیت های شستشو و خشک شویی رویه مبل در محل مربوط به ملک مشتریان

45,000

75.000

 

3

خشک شویی ولباس شویی

45,000

75.000

 

4

خشکشویی و شستشوی اتومبیل

75,000

75.000

 

خوار بار ولبنیات فروشان

 

 

 

 

1

عمده فروشی سایرمواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر بصورت حق العمل کاری

45,000

75.000

 

2

تولید روغن حیوانی

35,000

75.000

 

3

تولید سایر فرآورده های لبنی بجز(ماست- کشک و بستنی)

35,000

75.000

 

4

بسته بندی سایر مواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر

45,000

75.000

 

5

خرده فروشی عسل

35,000

75.000

 

6

خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)

35,000

75.000

 

7

سوپر موادغذایی

45,000

75.000

 

8

نمایندگی فروش لبنیات

35,000

75.000

 

خیاطان زنانه

 

 

 

 

1

گل دوزی

35,000

75.000

 

2

تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی

45,000

75.000

 

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

خیاطان مردانه

 

 

 

 

1

سری دوزی لباس مردانه

45,000

75.000

 

2

پیراهن دوزی

45,000

75.000

 

3

کت و شلوار دوزی

45,000

75.000

 

درب و پنجره سازان آهنی

 

 

 

 

1

خدمات آرماتوربندی و بتون ریزی ساختمان

45,000

75.000

 

2

اسکلت بندی، آهن کشی و جوشکاری ساختمان

55,000

75.000

 

3

درب و پنجره سازی

55,000

75.000

 

4

تولید و تعمیر انواع تورهای سیمی

55,000

75.000

 

درودگران

 

 

 

 

1

خدمات تزیین و دکور داخلی منزل

55,000

75.000

 

2

چوب بری

50,000

75.000

 

3

درودگری (نجاری)

45,000

75.000

 

4

منبت کاری

45,000

75.000

 

5

تولید و تعمیر پارتیشن چوبی

55,000

75.000

 

6

کمدسازی غیر فلزی

55,000

75.000

 

7

تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزی

55,000

75.000

 

8

تولید و تعمیر کابینت چوبی

55,000

75.000

 

9

عمده فروشی چوب و مصنوعات چوبی ( الوار تخته چند لایی سه لایی روکش چوب فیبر فورمیکا - نیوپان )

60,000

75.000

 

10

خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانی

45,000

75.000

 

11

خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبی

55,000

75.000

 

12

خرده فروشی مصنوعات چوبی (به استثناي درب وپنجره پيش ساخته)

45,000

75.000

 

سراجان و تشکدوزان اتومبیل

 

 

 

 

1

لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزی

45,000

75.000

 

2

تودوزی انواع خودرو

45,000

75.000

 

3

دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزی پتو و تولید کمربند خودرو

45,000

75.000

 

4

دباغی و چرم سازی

45,000

75.000

 

5

تولید چمدان وساک

50,000

75.000

 

6

تولید فایبرگلاس

50,000

75.000

 

7

تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزی

55,000

75.000

 

سیم پیچان و قفل سازان

 

 

 

 

1

تعمیر قفل و دستگیره - کلید لولا فلزی

45,000

75.000

 

2

تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدک

50,000

75.000

 

3

خدمات تاسیسات برقی ساختمان

55,000

75.000

 

4

تولید و تعمیر انواع دینام

45,000

75.000

 

5

تولید و تعمیر دستگاه و وسایل کنترل برق

55,000

75.000

 

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

شیشه بران

 

 

 

 

1

نصب و تعویض شیشه اتومبیل

45,000

75.000

 

2

تولید ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیک

45,000

75.000

 

3

خمکاری شیشه

45,000

75.000

 

4

خرده فروشی شیشه و آیینه

45,000

75.000

 

صافکاران اتومبیل

 

 

 

 

1

صافکاری و گلگیرسازی

45,000

75.000

 

2

آهن گری و آهن کشی انواع خودرو

45,000

75.000

 

3

جوشکاری فلزات

45,000

75.000

 

4

چلنگری (آهنگری سنتی)

45,000

75.000

 

5

تولید اتاق وسایل نقلیه

45,000

75.000

 

عطاران وسقط فروشان

 

 

 

 

1

خرده فروشی مواد دخانیات

45,000

75.000

 

2

خرده فروشی گیاهان دارویی

45,000

75.000

 

3

عمده فروشی دخانیات

45,000

75.000

 

4

عطار و سقط فروش

35,000

75.000

 

عکاسان و تصویربرداران

 

 

 

 

1

خدمات فتوکپی، زیراکس

50,000

75.000

 

2

خدمات عکاسی و فیلمبرداری

65,000

75.000

 

فروش و خدمات کامپیوتر و تلفن همراه

 

 

 

 

1

تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتی

45,000

75.000

 

2

خدمات عرضه محصولات فرهنگی

45,000

75.000

 

3

فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی(online)

45,000

75.000

 

4

خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آن

45,000

75.000

 

5

بازی های رایانه ای

45,000

75.000

 

6

نمایندگی فروش کامپیوتر و قطعات و تجهیزات جانبی آن

45,000

75.000

 

7

خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آن

45,000

75.000

 

فروشندگان ادوات کشاورزی

 

 

 

 

1

باسکول داری

45,000

75.000

 

2

تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدک

50,000

75.000

 

3

کرایه جرثقیل با راننده

65,000

75.000

 

4

کرایه ماشین آلات راهسازی و ساختمانی با اپراتور

55,000

75.000

 

5

تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (به جز کمباین و تیلر)

45,000

75.000

 

6

خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزی

55,000

75.000

 

7

خرده فروشی موتورآلات و لوازم یدکی ماشین های کشاورزی

55,000

75.000

 

8

خرده فروشی ماهی آکواریوم و ملزومات آکواریوم

45,000

75.000

 

نام اتحاديه

نام رسته

ماهيانه مبالغ بريال

عوارض كسب و پيشه

پسماند (زباله)

 

9

خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنی

55,000

75.000

 

10

گل فروشی

55,000

75.000

 

فروشندگان رنگ و ابزار و یراق

 

 

 

 

1

خرده فروشی ابزارآلات صنعتی

45,000

75.000

 

2

خرده فروشی یراق آلات

45,000

75.000

 

3

خرده فروشی رنگ (ساختمانی)

45,000

75.000

 

4

خرده فروشی لوازم صید وشکار

45,000

75.000

 

5

عمده فروشی انواع چسب صنعتی

45,000

75.000

 

فروشندگان ظروف یکبار مصرف

 

 

 

 

1

کرایه لوازم برگزاری مجالس

45,000

75.000

 

2

خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقره

45,000

75.000

 

3

خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورو لوستر

45,000

75.000

 

4

خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدان

45,000

75.000

 

5

خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازی

45,000

75.000

 

6

خرده فروشی ظروف یکبارمصرف

45,000

75.000

 

7

خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکی

45,000

75.000

 

8

خرده فروشی مصنوعات چوبی (باستثناي درب وپنجره پيش ساخته)

45,000

75.000

 

فروشندگان فرش دستباف،پشم و خامه