ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

شهرداران قبلی

شهرداران قبلی زنجان

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ خدمت
1 آقای حاج علی اکبر توفیقی 1305
2 آقای سید رضا همراهیان از سال 1349 لغایت 1351
3 آقای مهدی طبری از سال 1351 لغایت 1352
4 آقای ابوالقاسم دادگر از سال 1352 لغایت 1353
5 آقای ابوالحسن سعیدی از سال 1353 لغایت 1355
6 آقای علی ذوالقرنیان از سال 1355 لغایت 1358
7 آقای علی ذبیحیان از سال 1358 لغایت 1359
8 آقای سید علاء الدین مشیری از سال 1358 لغایت 1359
9 آقای ابوالفضل بهرامپور از سال 1359 لغایت 1360
10 آقای سید محمد ضیائی ازسال 1360 لغایت 1361
11 آقاي حشمت اله پروین زاد از سال 1361 لغایت 1363
12 آقای بهمن راشدی از سال 1363 لغایت 1367
13 آقای حسین عظیمی از سال 1367 لغایت 1370
14 آقای حبیب الله زاده دباغ از سال 1370 لغایت 1374
15 آقای رسول آقاجانلو از سال 1374 لغایت 1376
16 آقای طاهر پیری از سال 1376 لغایت 1378
17 آقای سید موسی رضوی از سال1378 لغایت 1380
18 آقای ابوالفضل مشکینی از سال 1380لغایت 1381
19

آقای فریدون هاشمی نژاد

از سال 1381لغایت 1382
20 آقای امیر رضا یوسفیان از سال 1382 لغایت 1384
21 آقای هوشنگ آسمانی از سال 1384 لغایت 1386
22 آقای محمد عزیزی از سال 1386 لغایت 1388
23 آقاي سید ناصر موسوی از سال  1388لغایت 1391
24 آقاي حبيب يگانه از سال 1391 تا آبان 1392
25 آقاي محسن امین از سال 1392 تا آبان 1393
26 آقاي حبيب يگانه از سال 1393 تا مرداد 1396
27 مسيح اله معصومي از سال 1396 تا ادامه دارد

 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان